старший викладач

майор внутрішньої служби

ORCID: 0000-0002-1054-0997

Біографічна довідка:У 2010 році закінчила Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет. Спеціальність: «Правознавство».

Наукові інтереси: правова підготовка осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Основні праці оприлюдненні за останні роки:

Фахові наукові статті:

 1. Вовк В.М., Олійник У.М., Малінковська О.В. Правові засади впливу цифрових інструментів та електронних інформаційних ресурсів на державотворчі процеси в Україні. Фаховий журнал “Наукові перспективи” № № 11(17) 2021. С. 165-176.
 2. Жулковський В.В, Ковальська П.Г., Малінковська О.В. Аналіз законодавчого регулювання юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в зарубіжних країнах. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» №3 (14)2021. С.18-30.
 3. Малінковська О.В., Гусак М.Б., Тимощук О.І. Місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Національному превентивному механізмі щодо захисту прав та законних інтересів засуджених та ув’язнених. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право».С.100-113.
 4. Бруневич В.М., Малінковська О.В., Тимощук О.І. Право на трансплантацію органів як право четвертого покоління: основні проблеми реалізації в Україні: Науковий журнал «Наукові перспективи» 2022. № 12(30) 2022. С.287-299.
 5. Малінковська О.В., Тимощук О.І., Бруневич В.М. Зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних систем: перспективи вдосконалення законодавства України: Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право : науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. № 1 (18). С.57-71.

Тези наукових доповідей:

 1. Малінковська О.В. Реалізація права на шлюб засудженими, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 140-143.
 2. Малінковська О.В., Тимощук О.І. Профілактика кримінальних правопорушень в місцях позбавлення волі: Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во МАУП, 2022. Вип. 11. С. 96-99.
 3. О.Малінковська, В.Бруневич, О.Штикун. Заходи безпеки ув’язнених та засуджених під час воєнного стану. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки та практики». МАУП, квітень 2022. С.155-159 с.
 4. Малінковська О.В., Тимощук О.І. Особливості реалізації окремих прав людини та громадянина за умов введення воєнного стану: МАУП, V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні». Видавництво Хмельниц. Ін-ту МАУП, 2023. Вип.12. С.107-117.
 5. Малінковська О.В. Захист прав людини під час збройних конфліктів. “Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина”: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (05-06 травня 2023р.). Івано-Франківськ, 2023. С.37-44.
 6. Тимощук О.І., Малінковська О.В., Льоренс Д.В. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Особливості та порядок притягнення до відповідальності: МАУП, 2023. С.130-137.
 7. Малінковська О.В., Кеменяш А.А. Ефективність застосування окремих примусових заходів виховного характеру. ХІІ Всеукраїнська заочна науково-практична  конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правої і соціальної держави», 01 грудня 2023 року.