Майстер–класи з кращими правознавцями

Другий робочий день ІІІ Міжнародного круглого столу розпочався з майстер-класів найкращих правознавців.

Карчевський Микола Віталійович проректор Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор провів майстер-клас із науково-педагогічними працівниками Академії Державної пенітенціарної служби. Тематикою стало висвітлення позитивного досвіду використання технологій дистанційного навчання у вищій школі. Він наголосив на перевагах названої форми навчання у контексті економічної доцільності, застосування індивідуального й творчого підходів в освітньому процесі. Висловлено готовність щодо набуття науково-педагогічними працівниками Академії в Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка компетентностей щодо укладання відповідних курсів дистанційного навчання.

 

Також курсанти, студенти та магістранти мали змогу отримати неоціненні знання в ході мастер-класів, що проводили:

Пальченкова Вікторія Михайлівна завідувач кафедри теорії та історії держави і права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор,

Шаблистий Володимир Вікторович професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент,

Рябчинська Олена Павлівна завідувач кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор,

Басиста Ірина Володимирівна професор кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету, доктор юридичних наук, професор,

Сердюк Павло Павлович головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення організації роботи в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор,

Бабенко Андрій Миколайович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Одеса).