Лінгвосемінар

8 грудня 2017 року в Академії Державної пенітенціарної служби викладачами кафедри іноземних мов було проведено науково-практичний семінар «Проектна робота курсантів та студентів – майбутніх спеціалістів       кримінально-виконавчої системи України на заняттях англійської мови». Метою семінару було поглиблення й узагальнення професійної та лінгвокраїнознавчої компетентності з англійської мови; розвиток умінь та навичок використання професійної та побутової лексики, застосування її у визначених ситуаціях; популяризація й активація вивчення англійської мови з метою забезпечення інтеграції України до європейського освітнього простору.

Викладачами кафедри було здійснено керівництво  роботою курсантів, студентів та слухачів  з підготовки таких проектів: «Професія юриста» (Лебєдєв П., 114 н.гр.); «Сім чудес України» (Мирошник Р., 143 н.гр., Кудрицький В., 121 н.гр.); «Плагіат у музиці і не тільки» (Кім А., Акименко В., 116 н.гр.); «Історія права» (Сморжевський О., 351 н.гр.); «Найкращі в’язниці світу» (Семенцова О., Юрченко К.,351 н.гр.); «Найгірші в’язниці світу» (Пунтус Т., 351 н.гр.); «Погода та клімат в Англії»  (Шишова А., Тишкевич О., Соколенко А., 128 н.гр.); «Пори року у музиці Чайковського» (Клікун І., Липська Н., Назаріна А., Новік П., 128 н.гр.).