Леоненко Олексій Анатолійович

старший викладач кафедри

ORCID: 0000-0002-9748-2469

Біографічна довідка: 

У 2009 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю вчитель фізичної культури і валеології.

Наукові інтереси: застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї в органах і установах виконання покарань ДКВС України; забезпечення особистої безпеки засуджених, ув’язнених та осіб рядового і начальницького складу ДКВС України в органах і установах виконання покарань.

Публікації:

2019

  1. Крук Н.М., Леоненко О.А. Реалізація вимог диференційованого підходу до засуджених у діяльності підрозділів установ виконання покарань. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 99–102.

2020

  1. Красковський Є.М., Леоненко О.А., Павлик В.Ю. Окремі аспекти правового регулювання взаємодії установ виконання покарань закритого типу з неурядовими організаціями. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23–24 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 1. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 153–156.
  2. Боднар І.В., Красковський Є.М., Леоненко О.А. Захист державних символів під час перебування України у складі Російської імперії. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 295–297.
  3. Боднар І.В., Красковський Є.М., Леоненко О.А. Причини та умови вчинення злочинів засудженими до позбавлення волі в кримінально-виконавчих установах закритого типу в сучасних умовах. Issues of Society Development in the Turbulence Conditions: Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference Topical (May 30, 2020, Bratislava, Slovak Republic). Bratislava: The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2020. P. 229–233.
  4. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Леоненко О.А. Криміналістична характеристика втеч засуджених із кримінально-виконавчих установ закритого типу. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 1 (9). С. 114–124.
  5. Жолобецька М.Б., Леоненко О.А., Суржик В.Г. Використання спеціальних знань під час дослідження документів фінансово-кредитних операцій. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2020. № 1 (7). С. 94–102.
  6. Єсипенко О.Г., Леоненко О.А., Рахільчук І.В. Сучасні правові та організаційні засади розвитку судової експертизи під час розслідування злочинів. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 2 (10). С. 93–101.

2021

  1. Брачун В.Ю., Леоненко О.А. Проблеми розслідування злочинів проти здоров’я в установах виконання покарань. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали VII заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 березня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 24–27.
  2. Боднар І.В., Леоненко О.А., Красковський Є.М. та ін. Тактико-спеціальна підготовка персоналу груп швидкого реагування установ виконання покарань та воєнізованих формувань ДКВС України: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 116 с.