Лекція “Засоби кримінально-правового реагування”

«Засоби кримінально-правового реагування на вчинення правопорушень» – тема відкритої лекції, яка відбулася 17 жовтня з використанням платформи Zoom для магістрантів 351–353 груп у межах проведення курсу з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права та процесу». Лекцію провела Яна Триньова – професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Пенітенціарної академії України.

Під час лекції було висвітлено дискусійне поняття кримінального права – «засоби кримінально-правового реагування», пояснено вживання різної термінології, наведено структуру засобів реагування на вчинення кримінального правопорушення. Були проаналізовані проблемні аспекти кримінальної відповідальності як найпоширенішого нині засобу реагування на вчинення кримінального правопорушення. Запропоновано вдосконалене розуміння поняття «кримінальна відповідальність», наведено її форми та види. Лектор не оминула увагою інші засоби кримінально-правового реагування, зокрема йшлося про інститут звільнення від кримінальної відповідальності, інститут спеціальної конфіскації, інститут засобів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.  

Наприкінці лекції слухачі отримали питання для самоконтролю, щоб перевірити засвоєний матеріал, також був наданий перелік літератури стосовно обраної теми.