Кузнєцов Олександр Олексійович

старший викладач кафедри

Біографічна довідка 

У 2011 р. закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста.

З 2016 р. навчається в аспірантурі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка для здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук) в галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка». Тема дисертаційного дослідження: «Формування інформатичної компетентності фахівців пенітенціарноїї служби в процесі професійної підготовки».

Наукові інтереси: використання інформаційних технологій для ефективного виконання професійних завдань; нормативне забезпечення застосування інженерно-технічних засобів охорони об’єктів ДКВС України; інформаційні технології в освітній діяльності.

Публікації останніх років:

2016

 1. Кузнєцов О.О. Аналіз кримінально-виконавчого законодавства в аспекті застосування інженерних і технічних засобів охорони та нагляду. Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19–20 квітня 2016 р.). Київ: Видавництво «ПАЛИВОДА А.В.», 2016. С. 59–67.
 2. Кузнєцов О.О. Соціально-правовий механізм реалізації інтересів молоді через державну молодіжну політику. Соціально-правовий механізм захисту прав дітей та молоді в Україні: інформаційний матеріал за матеріалами круглого столу (м. Чернігів, 26 квітня 2016 р.). Чернігів: 2016. С. 29–31.
 3. Кузнєцов О.О. Актуальність розвитку інформаційно-комп’ютерної компетентності у осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Технології професійної діяльності: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 серпня 2016 року). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. С. 103–106.
 4. Кирієнко Д.М., Кузнєцов О.О. Деякі аспекти формування інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27–28 жовтня 2016 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. С. 154–156.

2017

 1. Кузнєцов О.О. Структура та зміст інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 2017. № 144. С. 67–72.

2018

 1. Кузнєцов О.О. Парадигма дослідження інформатичної компетентності фахівців пенітенціарної системи. Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 грудня 2018 р.). Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. С. 32–33.

2019

 1. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Кузнєцов О.О. та ін. Огляд холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів на місці виявлення: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 273 с.
 2. Боднар І.В., Кирієнко Д.М., Кузнєцов О.О. та ін. Бойова підготовка: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 186 с.
 3. Кузнєцов О.О. Загальні та спеціальні компоненти інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2019. № 2 (3). С. 81–91.
 4. Кузнєцов О.О., Пірог Т.Б. Особливості комунально-побутового забезпечення засуджених. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 172–174.

2020

 1. Кузнєцов О.О., Пузиревський М.В., Старинець В.В. Процесуальний порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23–24 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 1. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 159–162.
 2. Кузнєцов О.О. Інформаційні технології як інструмент для підвищення ефективності освітнього сервісу. Молодь у світі сучасних технологій: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Херсон, 04–05 червня 2020 р.). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 98–101.
 3. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.
 4. Кузнєцов О.О., Пузиревський М.В., Тагієв С.Р. Діяльність органів пробації в країнах Західної Європи: досвід країн Скандинавії як приклад для наслідування. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 1 (9). С. 104–113.
 5. Кузнєцов О.О. Сучасна модель інформатичної компетентності майбутніх правоохоронців. Вісник Національного університету «Чернігівський  колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 2020. Випуск 8 (164). 2020. С. 190–195.
 6. Вергун Л.О., Гарига М.М., Кузнєцов О.О. Деякі аспекти криміналістичної характеристики кіберзлочинів. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 3 (11). С. 89–99.
 7. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. 2-ге вид., виправл., доповн. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.

2021

 1. Кузнєцов О.О. Правова основа використання інженерних та технічних засобів охорони в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22–23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 95–98.