Круглий стіл з питань реформи юридичної освіти

20 травня 2021 року начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін д.е.н., професор О. Г. Гончаренко та професор кафедри економіки та соціальних дисциплін д.філос.н., професор Н.Є. Доній взяли онлайн-участь у роботі круглого столу «Забезпечення практико-орієнтованості юристів як невід’ємна складова реформи юридичної освіти», проведений на базі Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна) за підтримки та партнерстві Київського регіонального центру Національної академії правових наук України та Робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України.

Під час заходу обговорювали актуальні проблеми підготовки здобувачів галузі знань 081 «Право», а саме: загальні засади практико-орієнтованого навчання в юридичних школах; перегляд усталених підходів до організації та проведення практичних занять та впровадження кейсового методу до навчального процесу, формування професійних компетентностей юриста у процесі навчання, в тому числі навичок юридичного письма. Окремо було розглянуто питання впровадження інноваційних методів викладання в умовах дистанційного навчання та надзвичайно важливого розвитку юридичної клінічної освіти як основи формування практичних навичок юриста.

До роботи круглого столу були залучені авторитетні фахівці в галузі юридичної освіти, які представляли провідні заклади вищої освіти України, представники НАЗЯВО та практики юридичної галузі.

Кафедра економіки та соціальних дисциплін