Круглий стіл «Types of law in Ukraine and in the world»

Круглий стіл на тему «Types of law in Ukraine and in the world» («Види права в Україні та світі») відбувся 14 листопада за участю викладачів кафедри іноземних мов та слухачів магістерської групи 351. Захід мав на меті практичне застосування англомовних та професійних знань і набуття нових, глибших знань щодо видів права в Україні та світі.

Учасники круглого столу були поділені на кілька підгруп з можливістю обрати певний вид права: адміністративне, кримінальне, цивільне, звичаєве, сімейне. Кожна підгрупа мала знайти науковий матеріал до обраного права і представити його аудиторії у формі доповіді або мінілекції, а ще здійснити контроль та самоконтроль завдяки тестовим завданням.

Представлення наукового матеріалу провели у формі дискусії,  майбутні магістри відстоювали свою думку англійською мовою. Під час розв’язання практичних завдань опрацьовували судову практику, щоб сформувати власну позицію в суді або зрозуміти перспективи того чи іншого рішення щодо певного виду права. Подібна проєктна діяльність на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням сприяє не тільки розвитку іншомовної комунікативної компетентності, а й отриманню досвіду публічної демонстрації своїх результатів, розв’язанню профорієнтаційних завдань англійською мовою.