Круглий стіл «Актуальні проблеми пенітенціарної системи»

З огляду на інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій, розширення можливостей доступу до будь-якої інформації нагальною потребою сьогодення є формування у студентів здібностей до самоосвіти, самостійного наукового пошуку й засвоєння необхідних професійних знань. Важливою складовою новітнього навчального процесу має стати зацікавлення та залучення студентства до наукових досліджень, проєктної роботи, яку здійснюють викладачі кафедри іноземних мов з метою формування науковців нового покоління, орієнованого на вирішення нагальних завдань сучасної прикладної та академічної науки.

17 травня кафедрою іноземних мов було організовано круглий стіл на тему «Актуальні проблеми пенітенціарної системи». Цей захід є важливим для студентів спеціальності «Право» як майбутніх фахівців-юристів, які в умовах євроінтеграції повинні оволодіти професійно-орієнтованою іноземною мовою. Студенти 118 навчальної групи представили проєкти, присвячені різним типам злочинів та покаранням: «Crime and Punishment» (Катерина Очкань),«Alternatives to Prison» (Валерія Тарасенко), «Prison reform in Ukraine» (Вероніка Курач), «Features of the penitentiary systems of the Scandinavian countries» (Олексій Ковдик). Під час обговорення кожен учасник мав можливість звернутися до доповідачів із запитаннями по темі. Наші студентиотримали багато корисної та цікавої інформації.