старший викладач

капітан внутрішньої служби

ORCID: 0000-0003-0578-2630

Біографічна довідка:

У 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Наукові інтереси: вирішення конкретного наукового завдання щодо формування окремих теоретичних положень щодо прогнозування індивідуальної кримінально протиправної поведінки засуджених у кримінально-виконавчих установах закритого тупу і вдосконалення механізмів запобігання пенітенціарної та постпенітенціарної злочинності  в контенті вітчизняного та міжнародного досвіду.

Основні праці оприлюдненні за останні роки:

Фахові наукові статті:

 1. Виноград О.В., Ковальська П.Г. Неправомірна вигода в антикорупційному законодавстві: проблеми правового регулювання. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право», № 2 (13) 2021, С. 57-66. 
 2. Жулковський В.В, Ковальська П.Г., Малінковська О.В. Аналіз законодавчого регулювання юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в зарубіжних країнах. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» №3 (14) 2021. С.18-30.
 3. Виноград О.В., Матвійчук В.П., Ковальська П.Г. Особливості первинної професійної підготовки молодших інспекторів – кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий журнал Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки, №1(8), 2022, С. 54-68.
 4. Ковальська П.Г. Сучасна криміналістична характеристика особистості злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право»,  № 2 (16), 2022, С.89-99.
 5. Бруневич В.М., Ковальська П.Г., Кеменяш А.А. Міжнародні стандарти в галузі виконання покарань: проблеми реалізації в Україні. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра», № 1 (11), 2022, С. 53-65.
 6. Жулковський В.В., Ковальська П.Г. Соціально-психологічні особливості неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал, № 10, 2022, С. 552-556.
 7. Виноград О.В., Матвійчук В.П., Ковальська П.Г. Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання кінологічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» №1(18), 2023, С.20-32.

Тези наукових доповідей:

 1. Ковальська П.Г. Роль суду в національному механізмі захисту прав людини. Хмельницький Університет управління та права імені  Леоніда Юзькова  Міжнародна наукова конференції «Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини  в сучасному світі: проблеми торії та практики» з нагоди 95-річчя від дня народження та вшанування пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Радомира Івановича Кондратьєва, 01.10.2021, 
   С. 240-241.
 2. Ковальська П.Г Конфлікт інтересів. НАДПСУ І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання  та протидії корупції», 28.10.2021, С. 144-146.
 3. Жулковський В.В., Ковальська П.Г. Розвиток психологічної стійкості осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України в екстремальних умовах. НАДПСУ, ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України», 25.11.2021,  С.522-524.
 4. Ковальська П.Г. Підтримка та професійний розвиток персоналу ДКВС України. Академія ДПтС, VIII заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави», 26.11.2021, С.139-141.
 5. Ковальська П.Г. Окремі питання національного механізму захисту прав людини. МАУП. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні», 10 грудня 2021 року, С.73-76.
 6. Ковальська П.Г. Право на справедливий суд. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку и правової системи у сучасній Україні», 23-24 грудня 2021 року, С. 119-122.
 7. Ковальська П.Г. Поняття прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Національна академія Державної Прикордонної служби України імені  Богдана Хмельницького V Всеукраїнська науково-практична конференція,  25 лютого 2022 р., С.189-192.
 8. Ковальська П.Г. Загальна характеристика методів прогнозування індивідуальної кримінально протиправної поведінки засуджених. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди IV  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного та публічного права», 21 травня 2022 р., С.347-350.
 9. Ковальська П.Г.  Окремі проблеми правового регулювання проваджень у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Хмельницький національний університет ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу», 17 квітня  2022 року, С.97-100.
 10. Ковальська П.Г. «Теоретичні основи прогнозування індивідуальної кримінально протиправної поведінки засуджених», Академія Державної пенітенціарної служби, IX заочна Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави», 17 червня 2022 року, С.68-71.
 11. Матвійчук В.П., Ковальська П.Г. Окремі аспекти моделі підготовки та діяльності персоналу пенітенціарної системи, Льотна академія НАУ, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції», 23-24 червня 2022 року, С.319-320.
 12. Ковальська П.Г. Кримінологічне прогнозування злочинності в установах виконання покарань. Національна академія Державної Прикордонної служби України імені  Богдана Хмельницького, Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми прогнозування злочинності в установах виконання покарань» 16 березня 2023 року, С.116-119.
 13. Ковальська П.Г. Основні принципи поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. НУ «Чернігівська політехніка», ІІ Міжнародна науково-практична конференції молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі», 21 квітня 2023 року, С.488-489.
 14. Ковальська П.Г. Підвищення ефективності системи мотивації персоналу ДКВС  України як засіб підвищення ефективності професійної діяльності колективу. Академія Державної пенітенціарної служби, Міжнародна  науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану», 25-26 квітня 2023року, С. 146-148.
 15. Ковальська П.Г. Завдання щодо формування нової моделі підготовки та діяльності персоналу ДКВС України. Академія Державної пенітенціарної служби, І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів», 27-28 квітня 2023року, С. 120-121.
 16. Макогончук І.В., Ковальська П.Г. Теоретико-правовий аналіз окремих аспектів міжнародних стандартів поводження й тримання засуджених. ХІІ Всеукраїнська заочна науково-практична  конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правої і соціальної держави», 01 грудня 2023 року.