Костюченко  Максим Анатолійович

старший викладач кафедри

ORCID: 0000-0003-3889-1307

Біографічна довідка 


В 2012 році закінчив Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Фізичне виховання і спорт”

Був гравцем команди ТОВ Професійний футбольний клуб «Десна-партнер», футбольний клуб “Зірка” Кіровоград, ТОВ «Професійний футбольний клуб «Арсенал-Київщина», футбольний клуб «Гірник-спорт», ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ».

Разом з командою Академії по футболу, бере активну участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Наукові інтереси:

Основні публікації за останні роки:

  1. Maksym Kostiuchenko, Ihor Donets, Dmytro Petryk, Yurii Cherezov, Vitalii Honchar Influence of Modern Sports Technologies upon Development of the Penitentiary Service       Specialists’ Physical  Qualities International Journal of Human Movement and Sports Sciences 9(2): 308-315, 2021 DOI:10.13189/saj.2021.09021 //www.hrpub.org
  2. Рябченко В.Г., Костюченко М.А., Донець І.О., Черезов Ю.О. Фізичне виховання як чинник формування здоров’я студентів технічних спеціальностей. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Випуск № 1 (129) 21. С. 97-101. (НМБ Copernikus)
  3. Костюченко М.А., Ткаченко І.В., Рябченко В.Г., Донець І.О. Проблеми фізичної культури в навчальних закладах і їхнє рішення. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Випуск № 3 (133) 21. С. 65-68. (НМБ Copernikus)
  4. Костюченко М.А., Рябченко В.Г., Донець І.О. Кондифіційна фізична підготовленість як основний показник фізичного здоров’я студентів. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Випуск № 3К (131) 21. С. 200-203. (НМБ Copernikus)
  5. Рябченко В.Г., Донець І.О., Черезов Ю.О., Костюченко М.А.,  (2021). ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (11(143), 131-135. //doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.11(143).27
  6. Ігор Донець, Віктор Рябченко, Максим Костюченко. Організаційно – педагогічні умови формування фізичної культури студентів закладів вищої освіти в позаурочний час. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти: тези VII Міжнародної науково – практичної конференції ( 23 квітня 2021 року, м. Чернігів); упорядн.: Н.О. Терентьєва. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.В.; 2021. 106 с.
  7. Діденко О.В., Костюченко М.А., Лідерська компетентність як предмет наукових досліджень. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія:  педагогічні науки  /  гол. ред.  О.В. Діденко. Хмельницький. Видавництво НАДПСУ 2022. №02(29). 529с.
  8. М.А. Костюченко. Професійна підготовка фахівців державної пенітенціарної служби україни і розвиток їхньої лідерської компетентності. Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: IІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців: тези доповідей, Дніпро, 28 квітня 2022 р. [Електронне видання]. ‒ Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. ‒ 193 с
  9. М.А. Костюченко. Відбір змісту соціально-гуманітарних дисциплін як педагогічна умова формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів державної кримінально-виконавчої служби України у процесі професійної підготовки. ІІ Міжнародна науково-практична конференції «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи» 4 листопада 2022 р