Калгіна Ірина Дмитрівна

старший викладач центру

капітан внутрішньої служби

ORCID: 0000-0002-7803-5110

Біографічна довідка

У 1996 році закінчила Дніпропетровський державний університет (спеціаліст);

у 2020 році закінчила Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет» (магістр).

Наукові інтереси: розвиток психологічної стійкості, стресостійкість, соціально-емоційне навчання.

Публікації останніх років:

1. Мицька О.І., Калгіна І.Д. Окремі питання взаємодії уповноважених органів з питань пробації з Державною прикордонною службою України «Сектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану»: міжнар. наук.-практ. конф (Хмельницький, 24 листопада 2022 року). Хмельницький: НАДПСУ, 2022. С. 683-685.

2. Калгіна І.Д. Інформаційно-психологічна операція як фактор впливу на свідомість людини в умовах війни «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 року): у двох томах / голов. ред. В. Ф. Пузирний; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. т.2. С 159-162.

3. Калгіна І. Д. Мовленнєва культура як важлива складова комунікативної компетентності викладача: Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.). Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 114-117.