Івашева Тетяна Василівна

старший викладач кафедри

ORCID: 0000-0002-5390-0278

Біографічна довідка. 

У 2008 році закінчила Одеську національну юридичну академію та здобула рівень вищої освіти «спеціаліст»

у 2021 році вступила на навчання до магістратури Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Наукові інтереси: реалізація пробації в Україні та ґендерні аспекти виконання кримінальних покарань.

Основні праці оприлюднені за останні роки:

Навчально-методичні посібники:

1. Основи професійної діяльності персоналу органу пробації: навч. посіб. для персонала органу пробації / авт. кол.; за ред. Джеймса Седхема, Майкла Октігана. Київ, 2017. 242 с.

2. Івашева Т.В. Порядок виконання кримінального покарання «виправні роботи» (методичні рекомендації для персоналу уповноваженого органу з питань пробації). Біла Церква, 2019. 52 с.

3.  Романюк О.В., Івашева Т.В., Вишневський О.С. Юридична підготовка: курс лекцій. Біла Церква: Білоцерківський центр ПКП ДКВСУ, 2020. 95с.

4. Романюк О.В., Івашева Т.В., Вишневський О.С. Права жінок: порядок їх реалізації у пенітенціарній сфері (посібник для персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України). Біла Церква, 2020. 67с.

5. Романюк О.В., Івашева Т.В. Запобігання корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України (методичні рекомендації для уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України). Біла Церква, 2020. 61с.

Фахові наукові статті:

1. Івашева Т.В. Особливості виконання кримінального покарання у вигляді виправних робіт стосовно фізичних осіб–підприємців. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал. 2022. №3 (17).

Тези наукових доповідей:

1. Івашева Т.В. Розробка ефективної моделі взаємодії установи виконання покарань та уповноваженого органу з питань пробації – запорука впровадження пенітенціарної пробації в Україні. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 265-267.

2. Івашева Т.В. Пенітенціарна пробація крізь призму окремих поведінкових теорій. «Актуальні питання запобігання і протидії корупції» матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 16 жовт. 2019 р.). Біла Церква: Білоцерківський Національний аграрний університет, 2019. С. 87-92.

3. Івашева Т.В. Щодо окремих аспектів виконання кримінального покарання у виді виправних робі. Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародного круглого столу (Київ, 16 квіт 2019 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 84-87.

4. Івашева Т.В. Цифровізація відомчої освіти Державної кримінально-виконавчої служби України: виклики, реалії та перспективи. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали VІIІ заочної міжнар. наук.-практ. Конф. (м. Чернігів, 26 листоп. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 126-129.