Інтерактивне заняття з викорис- танням техніки «Дерево проблем»

03.12.2021 науково-педагогічні працівники кафедри економіки та соціальних дисциплін у співпраці з Науковим товариством Академії в рамках вивчення навчальної дисципліни «Основи критичного мислення та праворозуміння в судовій практиці» з курсантами 2-го курсу провели інтерактивне заняття з метою вивчення проблем та формування пропозицій щодо їх вирішення з використанням техніки фасилітації «Дерево проблем». Для опрацювання було обрано дві проблеми:

1) «право на боці сильних»;

2) «неналежне виконання службових обов‘язків».

В основу вказаної техніки покладено метод: «5 чому», що дає змогу проаналізувати причини проблеми та з’ясувати їх наслідки. Після представлення командами своїх «Дерев» обговорили і пропозиції щодо подолання причин.

Цей метод корисний для тренування таких умінь, як: критичне осмислення проблеми, виведення причинно-наслідкового зв‘язку, підбір фактів і аргументів, ораторське мистецтво.