Інформаційний бюлетень №4 (квітень)

З метою інформування учасників освітнього процесу сектор забезпечення якості вищої освіти в четвертому випуску інформаційного бюлетеня надає інформацію щодо оновленого підходу до забезпечення академічної доброчесності в ПАУ.

Оскільки академічна доброчесність є ядром освітньої культури серед основних засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності, так само як і академічна свобода, прозорість і публічність ухвалення та виконання управлінських рішень, відповідальність і підзвітність суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством, забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності тощо (ст. 6 ЗУ «Про освіту»), то внутрішня система забезпечення якості освіти ПАУ обов’язково повинна мати ефективну систему та механізми забезпечення академічної доброчесності. З цією метою в березні вчена рада Пенітенціарної академії України ухвалила два нових положення та оновлений Кодекс академічної доброчесності. Квітневий випуск інформаційного бюлетеня відображає сучасний стан нормативної бази ПАУ, що регулює питання дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та сприяє розумінню цього процесу всіма зацікавленими сторонами. 

Четвертий випуск бюлетеня містить таку інформацію:

– Положення про систему забезпечення академічної доброчесності ПАУ визначає нормативну та інформаційну бази, органи супроводу і контролю за дотриманням академічної доброчесності, інструментарій впровадження принципів академічної доброчесності та засоби контролю за дотриманням академічної доброчесності;

– Кодекс академічної доброчесності ПАУ імплементує норми академічної доброчесності в освітнє та наукове середовище ПАУ, сприяє перетворенню їх на невід’ємну складову професійної етики і корпоративної культури учасників освітнього процесу;

– Положення про комісію з питань академічної доброчесності ПАУ встановлює, що діяльність комісії з питань академічної доброчесності Пенітенціарної академії України спрямована на дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності ПАУ (освітній, науковій, виховній тощо), утвердження академічних чеснот та запобігання порушенню академічної доброчесності.