ІІІ міжнародна науково-практична конференція Знань

Професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, д.філос.н., доцент Доній Н.Є. взяла участь у роботі ІІІ міжнародноїнауково-практичноїконференції «Знання. Освіта. Освіченість – 2016». Конференція проводилася 28-29 вересня під егідою Міністерства освіти і науки України на базі Вінницького національного технічного університету, а їїспіворганізаторами, окрім ВНТУ, виступили Новий університет Лісабона (Португалія), Люблінська політехніка (Польща), Синергетичне товариство України – Вінницьке відділення.

Робота конференції була заповнена доповідями фахівців як вітчизняних вузів (м. Вінниці, Києва, Львова, Одеси, Сум, Житомира та ін.) так і представників навчальних закладів Західної Європи (Франції, Польщі). Треба зазначити, що більшість презентованих докладів та виступів супроводжувалося доволі жвавим обговоренням, що й дає можливість впевнено вказати, що тематика конференції є назрілою й такою, що має практичну спрямованість. Так, протягом робочих сесій конференції було оговорено такі проблеми, як «Наука в ХХІ ст.: перспективи та загрози», «Суспільствознань: утопіячиреальність?» та «Сучаснаосвіта: проблеми та перспективи». Окремо учасники конференції в рамках круглого столу обговорили питання «Проблемний статус гуманітарнихдисциплін в університеті (в контекстіЗакону «ПроВищуосвіту»)».

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін