ІІ заочна науково-практична конференція

Академія Державної пенітенціарної служби запрошує курсантів, студентів, слухачів, молодих дослідників, науково-педагогічних та наукових працівників взяти участь у ІІ заочній науково-практичній конференції «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави», яка відбудеться 20 квітня 2018 року.

 Мета конференції:

– висвітлення проблемних питань пов’язаних з реформуванням кримінально-виконавчої системи України та професійною підготовкою пенітенціарного персоналу та шляхів їх вирішення.

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:

– історико-правові засади становлення та розвитку сучасної кримінально-виконавчої системи України;

– зарубіжний досвід і міжнародні стандарти у сфері виконання кримінальних покарань та пробації як правові орієнтири реформування кримінально-виконавчої системи України у ХХІ ст.;

– актуальні питання кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології;

– роль галузевої юридичної науки в розбудові правової та соціальної Української держави;

– підвищення професійної компетентності пенітенціарного персоналу як передумова дотримання прав людини у правовій та соціальній державі;

– психолого-педагогічний супровід процесу виправлення та ресоціалізації засуджених;

– інтерактивні технології в професійній підготовці пенітенціарного персоналу.

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Відповідальні особи оргкомітету конференції:

+38(098)5101282 Шпортюк Олена Миколаївна

+38(098)4283466 Шевцова Ольга Віталіївна

Інформація для учасників конференції:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 18 квітня 2018 року надіслати (подати) до оргкомітету електронний варіант тез доповіді (надаються електронною поштою за адресою: ndcacademy14000@gmail.com )

Участь у конференції безкоштовна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ