ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

Шановні колеги!

Кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін запрошує науковців, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, здобувачів усіх рівнів вищої освіти, психологів-практиків, юристів, економістів, філологівта всіх зацікавлених осіб узяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ”

Коли: 30 квітня 2024 року

Де: місто Чернігів

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Сучасні аспекти професійно-педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти.
 2. Педагогічний імідж, авторитет та комунікативна компетентність викладача закладу вищої освіти.
 3. Детермінанти розвитку педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти.
 4. Інноваційні технології в майстерності викладача закладу вищої освіти.
 5. Етико-психологічні аспекти педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма участі: очна, дистанційна.

Участь у конференції безкоштовна.

Важливо! Протягом 10-ти днів після дня проведення конференції всі учасники отримають сертифікати та збірник матеріалів конференції в електронному вигляді на вказану електронну адресу в авторській довідці.

Збірник матеріалів конференції буде розміщено на офіційному сайті Пенітенціарної академії України (//academysps.edu.ua/).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в публікації матеріалів, які не відредаговані, не відповідають тематиці або вимогам, містять ознаки академічного плагіату, а також надіслані пізніше зазначеного терміну.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • тези доповіді;
 • заповнена авторська довідка.

Усі документи необхідно надіслати до 10 квітня 2024 року на електронну адресу: oceansoulvik111@gmail.com

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

 • обсяг тез – до 3-х сторінок, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • поля: верхнє, нижнє та праве – 20 мм, ліве – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • перший рядок – назва напряму;
 • другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, рівняння по центру);
 • третій рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад, місто, країна (шрифт курсив, рівняння по центру, міжрядковий інтервал – 1,5);
 • наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний, усі прописні, рівняння по центру);
 • текст тез, вирівняний по ширині з абзацним відступом зліва 1,25 мм;
 • посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках відповідно до згадування в тексті (зазначення номера джерела, конкретних сторінок, напр.: [1, с. 25]);
 • список використаних джерел розміщується наприкінці тексту під назвою «Список використаних джерел» відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Наприклад:

Напрям: 4. Інноваційні технології в майстерності викладача закладу вищої освіти

Паскович С. В.,

доценткафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

кандидат педагогічних наук, доцент,

Пенітенціарна академія України,

м. Чернігів, Україна

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВООХОРОННОЇ СФЕРИ

Текст …… текст …… [1, с. 107].

Список використаних джерел

1. Бахтіярова Х. Ш. Інноваційні освітні технології : навч. посіб. Київ : НТУ, 2021. 200 с.

Авторська довідка

Прізвище, ім’я, по батькові 
Місце роботи (навчання) 
Посада (для здобувачів вищої освіти вказати курс, спеціальність) 
Науковий ступінь, вчене звання 
Е-mail (на який мають бути надіслані матеріали конференції) 
Номер телефону 
Планую виступ / тільки друк тез 
Необхідність використання мультимедійної техніки 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін

м. Чернігів, вул. Гонча, 34, офіс 202.

Контактна особа: Аніщенко Вікторія Олександрівна, тел.: +38050 448 07 37;

електронна адреса: oceansoulvik111@gmail.com