Європейська зелена угода та економіка замкненого циклу

Взаємодія установ виконання покарань і територіальних громад у контексті реалізації цілей сталого розвитку економіки (з долученням досвіду П’ятої Міжнародної Літньої Школи Жана Моне «Європейська зелена угода та економіка замкненого циклу: виклики для України»)

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки та соціальних дисциплін 11 червня 2021 року взяли участь у роботі П’ятої Міжнародної Літньої Школи Жана Моне «Європейська зелена угода та економіка замкненого циклу: виклики для України», яка була організована та проведена на базі Національного університету харчових технологій та Платформи Європейських студій (м. Київ, Україна) в рамках проєктів реалізації програми ЕРАЗМУС+ Центру Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE) та Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019- 1-UA-EPPJMO-SUPPA).

Плідним результатом участі у цій Школі стало переосмислення сутності економіки спільної участі (sharing economy), доклад щодо якої був презентований асоційованим професором, доцентом Міжнародного інституту промислової екологічної економіки Лундського університету (Швеція) Юлією Войтенко-Палган, у контексті функціонування закладів, які належать до Державної кримінально-виконавчої служби в рамках певних населених пунктів чи об’єднаних громад. Саме бачення певної інноваційності в об’єднанні певних ресурсів громад і установ ДКВС викладачами кафедри економіки та соціальних дисциплін було винесено на обговорення під час дискусійного майданчика з курсантами – майбутніми економістами системи ДКВС.

Під час дискусії було сформульовано низку позицій стосовно того, що шерингова економіка, як соціоекономічна система, заснована на спільному користуванні людськими та фізичними ресурсам, має певний потенціал для більш ширшого спектра виробництва і споживання суспільних та матеріальних благ, а долучення установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України до її платформи зможе надати громадам певну користь та економію коштів.

Кафедра економіки та соціальних дисциплін