доцент кафедри, кандидат юридичних наук

старший дослідник зі спеціальності 081 – Право

ORCID:0000-0003-1872-0383

Біографічна довідка

У 2009 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) з відзнакою.

В 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України (м. Київ) з відзнакою.

В 2011–2013 роках працював на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури Автономної Республіки Крим.

В 2016 році закінчив аспірантуру Національної академії прокуратури України.

В 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2018–2023 роках працював головним науковим співробітником відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва.

У 2023 році присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 081 – Право.

Наукові інтереси: альтернативні (не каральні) засоби впливу держави на вирішення кримінально-правовових конфліктів, система та  кримінально-правового реагування на кримінальні правопорушення; система інших конфіскація майна як покарання; спеціальна конфіскація; конфіскація майна юридичних осіб.

Публікації останніх років:

1) Єрмак О.В. До питання про обмежувальні заходи як новий вид засобів кримінально-правового реагування на кримінальні правопорушення. La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.3. p. 10-12.

2) Єрмак О.В. Застосування альтернативних покаранню заходів впливу щодо неповнолітніх як наслідок дії принципу невідворотності кримінально-правого реагування на кримінальні протиправні діяння неповнолітніх. Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, May 12, 2023. Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform. p. 40-41.

3) Shumna L., Yermak O., Denysenko K., Bodnar I., Zaliskaya J. Role of Legal Profession in the Implementation of the Civil Society Human Right. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Special Issue 1, 2019. URL: //www.abacademies.org/articles/Role-of-legal-profession-in-the-implementation-of-the-civil-society-human-rights-1544-0044-22-S1-279.pdf

4) Єрмак О.В. До питання про обов’язки, які суд покладає на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Порівняльно-аналітичне право.2019. № 1. C. 287-290.  URL: //pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf (Дата звернення: 09.02.2023).

5) Карелін В. В., Єрмак О. В. Щодо проблем перебування засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики та розподілу. Питання боротьби зі злочинністю. 2019. Вип. 37. С. 92-102.

6) Togochinskiy O.M., Anishchenko V.O., Yermak O.V. Private penitentiary institutions: pro et contra. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). № 11 (51). 2019. pp. 33-36.

7) Єрмак О.В. Перспективні напрями дослідження сутності, системи та проблем застосування інших заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 3 (8). С. 66-76.

8) Єрмак О.В. До проблеми кримінально-правового забезпечення спеціальної та квазіспеціальної конфіскації майна неповнолітніх. Питання боротьби зі злочинністю. 2019. № 38. С. 170-182.

9) Єрмак О.В. До питання про види інших заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх: нормативний підхід. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2020. № 2 (8). С. 7-16.

10) Єрмак О.В., Супрун Г.Г. Порівняльно-правовий аналіз застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх в Україні та деяких зарубіжних країнах. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 3 (11): С. 79–88.

11) Єрмак О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку законодавчого регулювання заходів кримінально-правового впливу на неповнолітніх. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2021. № 3 (14).С. 58-67.

12) Puzyrov, M., Krupko, Y., Mytska, O., Yermak, O., & Sikun, A. (2022). Guaranteeing the Exercise of the Right to Medical Care of Prisoners of War in the Context of International Protection. Cuestiones Políticas, Vol. 40. №75 (2022). p. 717-740.

13) Єрмак О.В., Куц В.М. Конфіскація як засіб кримінально-правового реагування: монографія. Академія ДПтС. Чернігів: ФОП Лозовий, 2018. 232 с.

14) Єрмак О.В. До питання про поняття інших заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх. Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства: монографія. Катовіце. 2020. С. 200-207.

15) Професійна етика прокурора: збірник нормативно-правових актів/упоряд.: Кощинець В.В., Морозов Ю.В., Єрмак О.В. та ін.; за заг. ред. О.М. Литвака. К.: Національна академія прокуратури України, 2015. 260 с.

16) Кримінальне право (Загальна частина): практикум / уклад. Денисов С.Ф., Єрмак  О.В. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2-ге вид. виправл. та доповн. 2019. 260 с.

17) Остапчук Л.Г., Єрмак О.В. Порівняльне кримінальне право: навчальний посібник. Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2020. 123 с.

18) Пузирний В.Ф., Єрмак О.В. Контроль за станом матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. № 8. С. 369-371. DOI //doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/85