Гостьова лекція Павла Пархоменка в ПАУ

«Окреме провадження як вид непозовного цивільного судочинства» – тема гостьової лекції, що відбулася в Пенітенціарній академії України 15 квітня. Спікер – Павло Пархоменко, кандидат юридичних наук, суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області.

Під час заняття здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 081 «Право», дізналися про проблему запровадження суду присяжних в Україні та його місця у здійсненні правосуддя в позовних і окремих провадженнях.

Лектор акцентував увагу на актуальних питаннях здійснення окремого провадження у цивільному процесі, а саме:

  • наголошено на визначенні мети та місця окремого провадження в загальній системі процесуальних проваджень; 
  • розглянуто проблемні аспекти реалізації принципу змагальності та безспірності під час розгляду справ у порядку окремого провадження;
  • окреслено проблеми визначення процесуального статусу суду під час здійснення процедури доказування.

Майбутні юристи також детальніше ознайомилися з новелами цивільного процесуального законодавства та розглянули питання їхнього впливу на здійснення правосуддя, зокрема:

  • щодо розширення доступу до системи правосуддя недієздатних осіб; 
  • процесуальних аспектах вирішення «нетипових» справ, що виникли в умовах війни; 
  • можливість поєднання окремого та позовного проваджень.