Форум «Дні освітнього лідерства»

Завершився форум «Дні освітнього лідерства», організований Національним університетом «Запорізька політехніка», за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, Інституту вищої освіти та Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, ГС «Прогресильні», ГС «Українська асоціація освіти дорослих», Education USA в Україні, а також під егідою Європейського року навичок.

За три дні форуму обговорено такі питання:

 • «Феномен лідерства: формування, вплив, перешкоди»;
 •  «Проблеми стратегічного планування розвитку внутрішніх систем якості в університеті»;
 •  «Сучасні європейські інструменти навчання впродовж життя»;
 •  «Студентоцентрований підхід у професійній вищій освіті»;
 • «Відкрита наука в університетах: актуальність та перспективи для України»;
 •  «Some ideas from the Czech Republic – quality of teaching and learning in hard times» (доповідь англійською мовою);
 • «Рейтинги університетів: теорія та практика»;
 •  «Стратегічне планування освітніх програм – підґрунтя модернізації менеджменту освітньої діяльності»;
 •  «Проєктування освітніх програм очима Віденського університету»;
 •  «Як ЗВО бути привабливим для бізнесу»;
 • Університет для розвитку лідерського»;
 •  «Лідерство в період кризи: складові успіху при стратегічному плануванні діяльності установи»;
 •  «Українська наукова діаспора в контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти та наукових установ»;
 •  «Віртуальні обміни COIL: інтернаціоналізація навчального плану та розбудова довготривалого партнерства»;
 •  «Інституційна стратегія впровадження цифрового навчання та викладання»;
 •  «Розвиток цифрової компетентності науково-педагогічних працівників в умовах євроінтеграції освіти і науки»;
 •  «Реалізація права людини на навчання впродовж життя»;
 • «Громадянська освіта як невід’ємна складова університетського середовища»;
 • «Створення інклюзивного університетського клімату»;
 • «Комунікативне лідерство в освітньому процесі»;
 • «Лідерство як засіб стимулювання зеленої трансформації українських університетів»;
 • «Навчання та викладання на засадах лідерства»;
 • «Роль органів студентського самоврядування у забезпеченні лідерства університету»;
 • «Лідерство в освітній та бізнес-діяльності»;
 • «Управління знаннями в системі інноваційного оновлення»;
 • «Інноваційні підходи до викладання англійської мови у закладах вищої освіти України та Німеччини: міжкультурний та дигітальний аспекти».

Під час проведення форуму відбулися пізнавальні заходи:

 • СЕСІЯ «Акредитація освітніх програм: запитання-відповіді», Андрій БУТЕНКО, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Олена ЄРЕМЕНКО, заступниця голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 • ВОРКШОПИ* **:

— SWOT-аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

— Вправа на індивідуальні стилі навчання. Вправа на індивідуальні методи викладання;

— Лідерство та командотворення;

 • МАЙСТЕР-КЛАС: «Спічрайтинг як мистецтво комунікативного впливу: сучасні вимоги до публічного виступу освітнього лідера»

Методист навчального відділу Академії Державної пенітенціарної служби, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у галузях знань 01 – Освіта/Педагогіка, 08 – Право, та 26 – Цивільна безпека В’ячеслав НЕСТЕРЕНКО долучився до обговорення питання «Інноваційні підходи до викладання англійської мови у закладах вищої освіти України та Німеччини: міжкультурний та дигітальний аспекти», яке було розкрито Наталією ЛАЗЕБНОЮ, доктором філологічних наук, доцентом кафедри методики викладання англійської мови як іноземної Вюрцбурзького університету імені Юліуса та Максиміліана (Німеччина).

Дякуємо Національний університет «Запорізька політехніка» за організацію масштабного і прогресивного заходу з метою обміну найкращими практиками задля забезпечення якості вищої освіти та постійного вдосконалення.

Посилання на повні записи конференцій:

Це дасть можливість усім охочим переглянути презентації та доповіді.