Формуємо комунікативну компетентність майбутніх фахівців

Розпочався цикл тренінгів для майбутніх фахівців-правоохоронців у рамках вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні технології у правоохоронній діяльності».

Мета запровадження тренінгів полягає у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців правоохоронної сфери.

Під час проходження тренінгів здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти вирішують складні кейси, наповнені ситуаційними завданнями. Кожний кейс спрямований на здобуття нових skil-навичок у сфері комунікацій з різними категоріями осіб. Практичні тренінгові вправи дають можливість майбутнім фахівцям-правоохоронцям максимально зануритися у сферу професійного спілкування, а саме навчитися обирати методи побудови комунікативних актів, алгоритми і стилі спілкування з правопорушниками, злочинцями, військовополоненими, представниками державних органів влади та громадських і міжнародних організацій, аналізувати й оцінювати ефективність технології організації, планування, відтворення комунікативних процесів в органах та установах правоохоронної сфери.