Фонд наукової літератури бібліотеки поповнено новим виданням

13УДК 343(477) (075.8)

Словник Загальної частини кримінального права України / автори-упорядники: С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський. Чернігів : Видавництво «Десна Поліграф», 2018. 536 с.

IMG_2283 Копирование КопированиеISBN 978-617-7648-41-2

Запропоноване видання розроблено на підставі Кримінального кодексу України 2001 р. з урахуванням змін та доповнень станом на 01 жовтня 2018 р., досягнень науки кримінального права, і містить понад 800 термінів Загальної частини кримінального права України, алфавітний і тематичний покажчики, перелік рекомендованих для вивчення джерел та додатки.

Для курсантів і студентів юридичних вузів та факультетів, магістрів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників, а також всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права України.