Філоненко Олексій Анатолійович

filonenkoдоцент кафедри, кандидат педагогічних наук

У 2007 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичної культури і валеології, інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку.
У 2010 році закінчив аспірантуру при Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка та захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
Наукові інтереси стосуються кола питань щодо організації фізичного виховання для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі у виховній колонії.
Список опублікованих праць:
1. Філоненко О.А. Системне уявлення про поширення сучасного спорту як способу буття людини / [Дейнеко С. М., Філоненко О.А.] // Ступенева професійна освіта у вітчизняному та європейському освітньому просторі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 07 червня 2012 року) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012 -С. 65 – 70.
2. Філоненко О.А. Організація фізичного виховання засуджених та охорона їх здоров’я / О.А. Філоненко, С.М. Дейнеко // Матеріали наук. – практ. семінарів ( листопад-грудень 2012 р.). – Ч.: Чернігівський юридичний коледж. – 2013. – С. 172-176.
3. Філоненко О.А. Кримінологічна характеристика злочинності у виховних колоніях / О.А. Філоненко // Матеріали наук. – практ. конф. ( 28 березня 2014 р.). – Ч.: Чернігівський юридичний коледж. – 2014. – С. 233-237.
4. Філоненко О.А. Особливості кримінальних покарань за законодавством Німеччини / О.А. Філоненко, В.А. Кублей // Матеріали наук. – практ. конф. (6 червня 2014 р.). – Ч.: Чернігівський юридичний коледж. – 2014. – С. 332-336.
5. Філоненко О.А. Ретроспектива організованої злочинності в Україні / О.А. Філоненко, Ю.І. Сабадах // Матеріали наук. – практ. семінару. ( 26 листопада 2014 р.). – Ч.: Чернігівський юридичний коледж. – 2014.
6. Філоненко О.А. Контроль функції вестибулярного апарату волейболісток на етапах попередньої та спеціалізованої базової підготовки / О.В. Осадчий, І.М. Ващенко, А.М. Батюк, О.А. Філоненко, В.В. Філіпов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – Вип. 69. – С. 358-362 (авторські С. 360-362 ).
7. Філоненко О.А. Оцінка біомеханічних параметрів стійкості тіла учениць, що займаються на факультативах з волейболу / М.О. Носко, О.А. Лукаш, О.А. Філоненко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2010. – Вип. 76. – С. 271-274 (авторські С. 271-273).
8. Філоненко О.А. Біомеханічні особливості рухових дій учениць старших класів, що займаються волейболом / О.А. Філоненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгома¬нова. – К. : НПУ, 2010. – Серія 15. – № 6. – С. 311-314.
9. Філоненко О.А. Біодинамічна структура рухів тіла учениць 16-17 років під час виконання передач у волейболі / О.А. Філоненко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2010. – Вип. 81. – С. 684-688.
10. Філоненко О.А. Біодинамічна структура рухів тіла старшокласниць під час виконання подачі в стрибку у волейболі / О.А. Філоненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної куль¬тури (фізична культура і спорт). – К. : НПУ, 2011. – Вип. 11. – С. 454-458.
11. Філоненко О.А. Управління навчально-педагогічним процесом формування та удосконалення рухових навичок у старшокласниць під час занять волейболом на уроках фізичної культури / О.А. Філоненко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – № 81. – С. 684-688.
12. Філоненко О.А. Формування навички плавання студентів факультету фізичного виховання в процесі фахової підготовки / О.А. Філоненко, С.М. Дейнеко, О.А. Архіпов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 4 (29) 13. – С. 312 – 316.
13. Філоненко О.А. Кримінально – правова характеристика вчинення втеч засудженими з місць позбавлення волі / О.А. Філоненко, Я.Ю. Гладкова // Зб-к. мат. наук-практ. семінарів за 2014-2015 н.р. – Ч.: Чернігівський юридичний коледж ДПтС України, 2015. – 136.
14. Філоненко О.А Дослідження війни, як соціально-політичного явища та складової політичної небезпеки / О.А. Філоненко, В.І. Яковлева // Матеріали всеукраїн. наук. – практ. конф. (05 червня 2015 р.). – Ч.: Чернігівський юридичний коледж