Факультет пробаціїПоложення про факультет пробації Академії ДПтС

Факультет пробації Академії Державної пенітенціарної служби є одним із провідних підрозділів навчального закладу, який забезпечує реалізацію навчальних планів з підготовки висококваліфікованих фахівців для підрозділів кримінально виконавчої служби України.

Викладання теоретичних і практичних дисциплін на факультеті проводиться на самому високому рівні в дусі академічних традицій вищої освіти.

Спираючись на кращі вітчизняні традиції підготовки кадрів вищої кваліфікації академічної освіти, факультет формує у курсантів фахові компетенції, які відповідають стандартам світових центрів підготовки фахівців кримінально-виконавчої системи та запитам практичних підрозділів органів пробації.

Факультет відрізняє висока якість викладання навчальних дисциплін, яка базується на високому професійному рівні професорсько-викладацького складу. Серед викладачів факультету – професіонали-практики, працюючі в органах пробації співробітники, міжнародні та національні експерти, які беруть участь у розробці програм і проектів.

Особлива увага приділяється формуванню комунікативних навиків. Однією із переваг факультету є формування в процесі підготовки навиків лідерства, переконання, створення команд і робота в них, професійне ведення переговорів, самопрезентація, публічних виступів та багато інших, які значно підвищують ефективність і результативність діяльності органів пробації.

На факультеті пробації інтенсивно ведеться наукова робота. Провідні вчені факультету постійно проводять такі наукові заходи як, круглі столи, науково-практичні семінари та конференції. Курсанти факультету також приймають активну участь у науковій діяльності і під керівництвом поважних науковців також ідуть у світ науки. Досвідчений професорсько-викладацький склад постійно публікує результати наукових пошуків у фахових та інших науково-практичних виданнях регіонального, національного та міжнародних рівнях.

Керівництво факультету

Начальник факультету пробації

підполковник внутрішньої служби

Малишенко Євген Леонідович