Участь у міжнародному проєкті Erasmus +

Представники Академії взяли участь у міжнародному проєкті Erasmus +. У травні 2021 року відбулась зустріч курсантів, студентів, слухачів та аспірантів із координаторами програми на платформі ZOOM, під час якого ставились питання про духовні та соціальні цінності, а також обговорювались плани та бачення свого майбутнього.

Організатори фокус-групи завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права, д-р юрид. наук, професор Лариса Шумна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Антон Сікун та голова Наукового товариства Академії Олександр Васильченко взяли участь у науковому дослідженні «Ціннісні орієнтири українського студентства» і пройшли орієнтаційний тренінг, який складався з теоретичної підготовки та практикуму з організації фокус-групи, про що свідчать відповідні сертифікати.