English kaleidoscope: educational and linguocultural aspects

06 жовтня кафедрою іноземних мов було організовано інтерактивне заняття для студентів другого курсу на тему «English kaleidoscope: educational and linguocultural aspects of learning foreign languages». Студенти працювали у групах та індивідуально, ознайомились з різними комунікативними видами завдань для навчання країнознавства. Наприкінці заняття кожна із груп презентувала підготовлені проєкти. Серед найцікавіших та найзмістовніших: «The History of the Greek Language» (Аліна Антіпова, Микола Боднар); «English as a global languages» (Володимир Кольцов, Віра Дойкова); «What language is spoken in Malta?» (Юлія Пилипенко); «The French language» (Катерина Очкань).

Під час заняття панувала надзвичайно комфортна атмосфера спілкування та взаєморозуміння між студентами і викладачами. Професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов запропонував низку цікавих і прогресивних ідей щодо навчання англійської мови з країнознавчим аспектом. Подібні творчі цілеспрямовані зустрічі є змістовними і потрібними для курсантів та студентів з метою вдосконалення їхніх знань і саморозвитку через вербальні та невербальні засоби спілкування в такому насиченому інформацією комунікативному просторі.