Другий випуск наукових видань Академії

У травні 2018 року вийшли друком другі випуски наукових видань Академії Державної пенітенціарної служби: «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» та «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право».

У наукових журналах висвітлені дискусійні питання, висловлені думки наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, курсантів, студентів Академії та інших закладів освіти, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби, Міністерства юстиції України, інших правозастосовних інституцій і представників громадськості.

фото титулов КопированиеПублікації видань вирізняються плюралізмом наукових поглядів на сучасний стан пенітенціарної системи, виваженим ставленням до оцінки перспектив її розвитку, спрямованістю на європейський досвід забезпечення прав і свобод громадян в умовах несвободи та ефективність діяльності пенітенціарного персоналу. Також в наукових публікаціях автори приділили значну увагу розвитку юридичної науки в цілому, зокрема проблемам теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального та інших галузей права.