старший викладач

підполковник внутрішньої служби

ORCID: 0000-0002-1569-3108

Біографічна довідка:

Закінчив у 2004 році Національну академію Державної прикордонної служби України за напрямом « Право» , офіцер  тактичного рівня військового управління, додатково офіцер – кінолог.

У 2012 закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю « Правознавство».

Наукові інтереси: удосконалення системи підготовки та використання інспекторів – кінологів в Державній кримінально – виконавчій службі України, шляхи пошуку нових методів підготовки спеціалістів кінологів.

Публікації останніх років:

 1. «Особливості підготовки інспекторів – кінологів Державної кримінально – виконавчої служби України під час вивчення професійно орієнтованих дисциплін». Серховець С.В., Доменюк А.М. Збірник наукових праць Національної Академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки – 2018 №1 – с.286-295.
 2. «Пропозиції по створенню мобільних кінологічних груп Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Виноград О.В., Доменюк А.М. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» 2022рік.
 3.  «Умови результативного використання кінологічних команд». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С., Доменюк А.М. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2022рік.
 4. Науково-практична конференція «Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні», тема «Кінологічне забезпечення діяльності підрозділів Державної кримінально – виконавчої служби», Доменюк А.М., (м. Харків, 17 листопада  2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2021. – 8 с.
 5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо -наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України», тема «Особливості освітньої діяльності кафедри кінології та спеціальних дисциплін Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії  Державної пенітенціарної служби». Доменюк А.М., Матвійчук В.П. (м. Хмельницький, 25 листопада. 2021 р.) / ДПС України, НАДПС- 2021.
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція « Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» тема: «Правове врегулювання застосування собак по пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин». Виноград О.В., Доменюк А.М., (м. Кропивницький, 23-24 червня 2022р.) / Льотна академія НАУ- м. Кропивницький, 2022рік.
 7. «Шляхи підвищення ефективності кінологічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Доменюк А.М., Бартєнєва Л.С. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра». 2022рік. 
 8. «Критерії відбору службових собак для дресирування за напрямом розшукової служби». Матвійчук В.П., Доменюк А.М., Дворнічена І.М. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки : науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. № 2 (11). С.136-148.
 9. Шляхи розвитку та вдосконалення кінологічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби Матвійчук В.П., Доменюк А.М., Бартєнєва Л.С. Пенітенціарна система у глобальному вимірі: Матеріали ІІІ Міжнародного пенітенціарного форуму, м. Київ, 3 листопада 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. С.185-188.

Навчальніпосібники:

 1. Основи слідознавства. навч. пос./ Авторський колектив: Виноград О.В., Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С., Доменюк А. М., Хмельницький : Міністерство юстиції України; Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби», 2021. 67 с.
 2. Доменюк А. М., Троцький С. А. Основи ветеринарної медицини : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Сахнік О. В. Хмельницький : ХУПКП ДКВСУ, 2015. 102 с.
 3. Доменюк А. М. Використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах : альбом-схем / за заг. ред. О. В. Сахнік. Хмельницький: ХЦПКП ДКВСУ, 2017. 65 с.
 4. Доменюк А. М. Підготовка та використання вартових собак у Державній кримінально-виконавчій службі України : метод. реком. / за заг. ред. О. В. Сахнік. Хмельницький: ХЦПКП ДКВСУ, 2018. 25 с.