Договір про співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих

14 березня, спираючись на взаємні інтереси щодо співробітництва в галузі освіти і науки, з метою вдосконалення освітнього процесу, наукової співпраці, обміну досвідом з питань забезпечення якості освіти та освіти впродовж життя, встановлення ділових контактів між Академією Державної пенітенціарної служби в особі в. о. ректора Юлії Петровської та Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в особі директора Лариси Лук’янової підписано договір про співпрацю.

Підписання договору сприятиме організації та проведенню спільних наукових досліджень у галузі педагогічної освіти та освіти дорослих, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів освітнього й наукового спрямування.