Впровадження антикорупційних політик у держустановах

24 вересня 2018 року кафедрою адміністративного, цивільного та господарського права і процесу та відділом виховної та психологічної роботи Академії для слухачі курсів первинної професійної підготовки начальників установ виконання покарань та слідчих ізоляторів було організовано та проведено дискусійний майданчик на тему «Впровадження антикорупційних політик у державних органах та установах: покрокові алгоритми та законодавчі аспекти регулювання цієї сфери»

Учасниками даного заходу були: модератор – доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу, кандидат юридичних наук, підполковник внутрішньої служби Ткаченко Олександр Григорович; пропонент – начальник відділу виховної та психологічної роботи, уповноважена особа з питань запобігання і виявлення корупції підполковник внутрішньої служби Вороніна Світлана Василівна; диспутанти – слухачі курсів первинної професійної підготовки начальників установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, персонал Академії.

Основна мета проведення дискусійного майданчику – поглибити та розширити знання учасників з питань адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, проаналізувати новації законодавства при притягнення до відповідальності за корупційне діяння персоналу ДКВС України; розкрити питання профілактики та виховної роботи серед персоналу ДКВС України; висвітлити чинники, що впливають на зменшення корупціогенних ризиків у діяльності персоналу органів та установ виконання покарань, навчальних закладів.

Кафедра адміністративного, цивільного та

господарського права і процесу.

Відділ виховної та психологічної роботи.