Дем’яненко Юлія Олександрівна

доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

ORCID: 0000-0001-5237-9559

Біографічна довідка:

Демяненко Ю О ст. лейтенант

У 2004 році закінчила з відзнакою Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

У 2009 році закінчила аспірантуру Інституту психології Г.С. Костюка АПН України та у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.04 – медична психологія.

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри соціології і психології соціального та особистісного самовизначення.

Наукові інтереси: стосуються кола питань пов’язаних з медичною психологією та емоційними станами особистості.

Приймає активну участь у міжнародних проектах та має відповідні сертифікати тренера.

Автор понад 30 наукових праць.

Основні публікації за останні роки:

 1. Дем’яненко Ю.О., Мазур Т.В. Кризова психологія: методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.130201 «Соціальна робота» усіх форм навчання. Чернігів: ЧДТУ, 2016. – 16 с.
 2. Дем’яненко Ю.О., Лещенко М.Є., Мазур Т.В., Філіпович В.М. Особливості емоційних станів соціальних працівників у професійній взаємодії. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. Київ: Інформаційно аналітичне агенство, 2016. Т. 1.: Вип. 44. С. 84-88.
 3. Дем’яненко Ю.О., Разумейко Н.С., Дейнеко С.М., Могильний Ф.В. Теоретико-методологічні особливості формування екологічної свідомості особистості. Virtus. Scientific journal. February, issue 21, 2018. С.98-101.
 4. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Шпортюк О.М., Разумейко Н.С. Особливості складання досудової доповіді на основі збору біографічного матеріалу. Virtus / Scientific journal / June, issue 35, 2019. C.49-53
 5. Anishchenko, V., Rembach, O., Shportiuk, O., Razumeyko, N., & Demyanenko, Y.. Entrepreneurship activity as the competence of preparation for law enforcements. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22, Issue 5, 2019 1 1528-2651-22-5-456
 6. Дем’яненко Ю. О., Мазур Т. В., Філіпович В. М. Дослідження впливу професійної взаємодії на емоційні стани соціального працівника. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів. Серія, Психологічні науки. 2016.  Вип.128 С. 91-94
 7. Дем’яненко Ю.О. Використання терапевтичного наративного підходу в роботі із суб’єктами пробації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» 2017, вип.5 Т.1.
 8. Дем’яненко Ю.О. Автобіографія як метод збору наративного матеріалу. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : зб. Чернігів : ЧНТУ, 2014. № 1 (4). С. 57-63.
 9. Дем’яненко Ю.О. Мова як метод дослідження свідомості та досвіду особистості. Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації. Збірник матеріалів ІХ міжнародної науково-практичної конференції. С. 198-209.
 10. Дем’яненко Ю.О. Автобіографічний наратив як метод збору діагностичного матеріалу у консультативній роботі. Проблеми громадського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : зб. Чернігів : ЧНТУ, 2015. С. 345-348.
 11. Дем’яненко Ю.О. Наративний метод у не директивному консультуванні кризових клієнтів. Ukraine-EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts.: Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. Chernihiv: CNTU, 2015. Part 2.  Р.144-147.
 12. Дем’яненко Ю.О., Петренко Є.С. Усвідомлення міри покарання як запорука виправлення. Правове та інституціональне забезпечення регіональної кластеризації. зб. Чернігів: Чернігівський інститут ім.. Героїв Крут., 2018. С. 349-358.
 13. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Михайлова Т.С. Перспективи впровадження пост пенітенціарного супроводу. Кримінально-виконавча система: Вчора, сьогодні, завтра. Вип 1.
 14. Дем’яненко Ю.О. Особливості подолання емоційного стресу. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» . Чернігів, 2019
 15. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Особливості застосування наглядової пробації в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Чернігів : Академія ДПтС. 2019.
 16. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г., Дем’яненко Ю.О. Вікові та статеві особливості вияву агресії в поведінці сучасних підлітків. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2020. №1 (4) . С. 95-99.
 17. Дем’яненко Ю.О. Наративний метод у не директивному консультуванні кризових клієнтів. «Ukraine-EU. Modern technology, business and law»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Кошице, 30 березня-2 квітня 2015). Кошице, 2015. С.134-137.
 18. Дем’яненко Ю.О. Особливості застосування наративного аналізу у консультуванні кризових клієнтів. «Право, держава, громадянське суспільство в умовах системних реформ» ІІ регіонал. наук.-практ. конф. (м.Чернігів, 30 листопада 2016 року) Чернігів, 2016.
 19. Дем’яненко Ю.О. Застосування методів наративної психології у процесі соціально-виховної роботи із засудженими. «Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» міжнар. заоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів. 30 червня 2017 року Академія ДПтС). Чернігів, 2017.
 20. Дем’яненко Ю.О., Разумейко Н.С. Формування екологічної свідомості через усвідомлення особистістю власного здоров’я. «Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля» І всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів. Академія ДПтС 2017). Чернігів, 2017.
 21. Дем’яненко Ю.О., Мазур Т.В., Філіповіч В.М. Роль емоційних станів у професійній взаємодії. «Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф: (Чернігів 12-13 жовтня 2017 року) Чернігів, 2017.
 22. Дем’яненко Ю.О. Мова як метод дослідження свідомості та досвіду особистості. «Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації»: ІХ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів. Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом 26 квітня 2017). Чернігів, 2017.
 23. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Михайлова Т.С. Перспективи впровадження пост пенітенціарного супровіду. «Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації». ІХ між нар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів. Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом 26 квітня 2018) Чернігів, 2018.
 24. Дем’яненко Ю.О., Петренко Є.С. Усвідомлення міри покарання як запорука виправлення. «Правове та інституційне забезпечення регіональної кластерізації». Х міжнар. наук.-практ. конф. Чернігів, 2018.
 25. Дем’яненко Ю.О. Усвідомлене відбування покарання, як головна мета виправної роботи із засудженими. «Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 01 листопада 2018 року.) Чернігів, 2018.
 26. Дем’яненко Ю.О. Роль негативних емоційних станів в ситуації професійної взаємодії. «Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій економіки і права»: матеріали XV міжнар. наук.-практ. Конф. (м. Чернігів 18 квітня 2019 р.) Чернігів, 2019.
 27. Запорожець О.М., Дем’яненко Ю.О. Особливості формування міжособистісних відносин дітей дошкільного віку з однолітками. «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад»: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 17 квітня 2019.) Чернігів, 2019
 28. Селюк М.В., Демьяненко Ю.О. Особливості впливу материнської депривації на розвиток 8 дитини. «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад»: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 17 квітня 2019.) Чернігів, 2019.
 29. Строн О.В., Демьяненко Ю.О. Особливості формування самооцінки молодшого школяра в навчальній діяльності. «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад»: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 17 квітня 2019.) Чернігів, 2019
 30. Дем’яненко Ю.О. Усвідомлене відбування покарання, як головна мета виправної роботи із засудженими. «Права та свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 1 листопада 2018 р.) Чернігів, 2018.
 31. Дем’яненко Ю.О. Роль негативних емоційних станів в ситуації професійної взаємодії. «Комунікативні технології врегулювання соціальних конфліктів в інформаційному суспільстві»: матеріали круглого столу Інститут соціальної та політичної психології. Київ, 2019.
 32. Демьяненко Ю.О. Олефір Л.І. Особливості соціально-психологічного підходу до складання досудової доповіді. «Проблеми та досягнення сучасної науки»: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Корк, Ірландія 6 травня 2019 р.) м. Корк, Ірландія,2019.
 33. Дем’яненко Ю.О., Бойправ О.О. Самотність як соціально-психологічний феномен. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 27 березня 2020 р) Харків, 2020. 199-202 С.
 34. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Деякі проблемні питання реалізації апробаційних програм під час карантинних заходів в Україні. Щорічні читання наукової школи «Інтелект». Матеріали між нар науково-практич. конф. (Чернігів, 25 травня 2020р.) Чернігів, 2020. 39-42 С.
 35. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Психосоціальні особливості прояву професійної деформації та професійного вигорання у працівників державної-кримінально-виконавчої служби. Abstracts of VII Internatinal Scientific and Practical Conference (Liverpool, United Kingdom, 4-6 March 2020). Liverpool, United Kingdom 2020 P.456-458.
 36. Аніщенко В.О., Дем’яненко Ю.О., Пасічник О.М. Професіограма офіцера ювенальної пробації як еталонна модель підготовки кваліфікованого фахівця. VirtusScientific journal., issue50, 2021C.64-68.
 37. Дем’яненко Ю.О.,Разумейко Н.С., Вдовиченко А.В.,Філіпович В.М. Теоретико-методологічні засади вивчення процесу адаптації в умовах позбавлення волі.VirtusScientific journal., issue52, 2021C.39-43.
 38. Filipovych, V. M. ., Polenkova, M. V. ., Leshchenko, M. E. ., Demyanenko, Y. A., & Yemets, N. A. . (2022). Impacto de reflexividad grupal en la formación de competencias intelectuales en estudiantes. Apuntes Universitarios12(4).  //apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/1241

   

  Монографії:

  1. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: монографія / В. О. Аніщенко, С. М. Єрмак, О. П. Шеремета та ін.; за заг. ред. В. О. Аніщенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 316 с.

Офіційний опонент на захисті кандидатських дисертацій:

 • Зінченко Анна Вікторівна. «Психологічні механізми соціальної адаптації хворих на епілепсію» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.19.00.04.
 • Плескач Богдан Вадимович. «Особливості внутрішньо особистісного конфлікту в онкогематологічних хворих». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.19.00.04