Дейнеко Сергій Миколайович

daynekoначальник кафедри, кандидат педагогічних наук

У 2007 році закінчив Чернiгiвський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.
У 2011 році закінчив аспірантуру при Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка
У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) на тему «Методика формування рухових умінь та навичок майбутніх учителів фізичного виховання в процесі фахової підготовки».
Список опублікованих праць.
1. Дейнеко С. М Системне уявлення про поширення сучасного спорту як способу буття людини / [Дейнеко С. М., Філоненко О.А.] // Ступенева професійна освіта у вітчизняному та європейському освітньому просторі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 07 червня 2012 року) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012 -С. 65 – 70.
2. Дейнеко С. М. Організація фізичного виховання засуджених та охорона їх здоров’я / О.А. Філоненко, С.М. Дейнеко // Матеріали наук. – практ. семінарів ( листопад-грудень 2012 р.). – Ч.: Чернігівський юридичний коледж. – 2013. – С. 172-176.
3. Дейнеко С. М. Особливості та методика реабілітаційної роботи з неповнолітніми, які стоять на обліку в КВІ / С.М. Дейнеко, В.І. Козаченко // Матеріали наук. – практ. конф. ( 28 березня 2014 р.). – Ч.: Чернігівський юридичний коледж. – 2014. – С. 72-75.
4. Дейнеко С. М. Теоретичні основи формування рухових навичок майбутніх учителів фізичного виховання у процесі фахової підготовки / С. М. Дейнеко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 69. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – № 69. – С. 77 – 79.
5. Дейнеко С. М. Біомеханічний аналіз рівноваги тіла студентів факультету фізичного виховання у вертикальному положенні / С.М. Дейнеко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. Наукових праць. – К. :Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск 6. – С. 92 – 96.
6. Дейнеко С. М. Біомеханічний аналіз старту з тумбочки в плаванні студентами факультету фізичного виховання / С. М. Дейнеко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – Вип. 86. – С. 439 – 441.
7. Дейнеко С. М. Дослідження залежності біомеханічних показників при виконанні старту в плаванні майбутніх вчителів фізичної культури методом кореляційного аналізу / С. М. Дейнеко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. Наукових праць. – К : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 10. – С. 232 – 235. 8. Дейнеко С. М. Оперативний контроль при формуванні рухових умінь і навичок майбутніх вчителів фізичної культури на заняттях з плавання / С. М. Дейнеко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – Вип. 81. – С. 113 – 116.
9. Дейнеко С. М. Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури / Дейнеко С. М., Давиденко А. А., Торубара О. М. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 70. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – № 70. – С. 54 – 57. (авторські С. 54 – 55).
10. Дейнеко С. М Модельні показники виконання технічних дій в спортивних іграх / [Дейнеко С. М., Бойко О. О., Солонець Ю. Ю., Лисюк С.М. ] // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. Наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 14.-С. 232 – 235. (авторські С. 233 – 234).
11. Дейнеко С. М. Системне уявлення про поширення сучасного спорту як способу буття людини / [Дейнеко С. М., Бойко О. О., Помаз В. А. та інші] // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – Вип. 86. – С. 454 – 458. (авторські С. 454 – 455).
12. Дейнеко С. М. Формування навичків плавання студентів факультету фізичного виховання в процесі фахової підготовки / С.М. Дейнеко, О.А. Філоненко, О.А. Архіпов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 4 (29) 13. – С. 312 – 316.
13 Дейнеко С. М. Соціалізуючий вплив фізичної культури на учнів середньої та старшої школи / Дейнеко С.М., Браташ С.В., Могильний Ф.В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – Вип. 129. Т.3 – С.109-112