Децюк Тетяна Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-2098-0053

ResearcherID: J-2729-2016

Google scholar

Біографічна довідка:

У 2006 році закінчила Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці за спеціальністю «Соціальна робота», спеціаліст соціальної роботи, спеціалізація соціально-правовий захист.

В 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи більше 10 років.

Наукові інтереси: формування професійних компетенцій у здобувачів вищої освіти, соціальна профілактика, протидія ГЗН та торгівлі людьми, лідерство, соціальна робота з молоддю, соціальне проектування,  інструменти неформальної освіти, тренінг як інструмент неформальної освіти та інші.

З 2015 р. членкиня ГО «Чернігів Європейський» (керівниця сектору роботи з волонтерами);

З 2022 р. членкиня Асоціації соціальних працівників України;

З 2023 р. членкиня Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Систематично удосконалює свій професійний рівень та педагогічну майстерність. Пройшла міжнароднінаукові стажування: 

 • за програмою «Соціальне підприємництво» в Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Норвегія (120 год., 22-30 листопада 2019 року);
 • Краківський економічний університет, Польща, 2020 р. до 2022 р (120 год., 4 кредити). Мета – удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь та навичок у сфері освіти протягом життя;
 • Економічний університет Варна, Болгарія, з 18.07.2022 по 30.08.2022 р/ (180 год., 6 кредитів). Мета – освіта для сталого розвитку: цифрове навчання в суспільстві, що змінюється;
 • Стажування за програмою «Вдосконалення системи тьюторства та менторства в умовах ЗВО» в International Staff Mobility Study Visit to the University of Aveiro, м. Авейро, Португалія, 13-17.11.2023 р. (1 кредит, 30 год). 

Також, пройшла курс підвищення кваліфікації в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського, 16-26 квітня 2020 р. (180 год., 6 кредитів), Мета – фахова підготовка шляхом поглиблення і розширення професійних знань, формування професійних компетентностей щодо інноваційних підходів до викладання в закладах вищої освіти.

Брала участь у міжнародних навчальних візитах:

 1. Навчальний візит до м. Страсбурга у рамках 3-го Світового форуму з питань демократії. Організатори: Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи (2-7 листопада 2014 року);
 2. Навчальний візит в рамках програми Erasmus +, тема “Our environment-our common wealth” м. Біла Подляска , Польща (18-22 березня 2019 року);
 3. Навчальний візит в рамках проєкту «Соціальна робота як сейсмограф соціальних змін» м. Сант Гален, Швейцарія (3-13 липня 2019 року);
 4. Навчальний візит в рамках в проєкту “Spotkanie dla Ukrainy” від ГО «Фундація копальня ініціатив», м. Поронін, Польща (9–25 квітня 2022 року);
 5. Навчальний візит в рамках International Movetia Summer school 2022, “Social Work as an Agency of Social Change” at the OST Campus St. Gallen and the Pestalozzi Kinderdorf Trogen, Швейцарія (2-8 липня 2022 року).

В 2023 р. пройшла курс навчання «Школа захисту» в рамках програми CLEAR (2-5 травня 2023); брала участь в тренінгу «Розбудова громадянського суспільства та управління проєктами» (травень 2023); брала участь в тренінгу «Навчання представників Робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості для підсилення залучення ветеранів до процесів відновлення та розвитку громад» (16-18 травня 2023); пройшла навчальний курс для тренерів «Теорія та практика підготовки фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб» (18-20 вересня 2023 р.). Загалом була учасницею біля 50 тренінгових програм соціально-психологічного спрямування, в тому числі 5 тренінг курсів для тренерів. Є сертифікованою тренеркою Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда – Україна» (тематика: профілактика булінгу, торгівлі людьми та ГЗН).

З 2023 року здобуває другу вищу освіту в магістратурі зі спеціальності 053 «Психологія».

Наукові проєкти

Учасниця освітнього міжнародного проєкту «Соціальна робота як «сейсмограф» соціальних змін і соціальних потреб» що реалізувався в рамках співпраці міжнародного консорціуму закладів вищої освіти з Швейцарії, Білорусії і України (01.09.2018 – 30.08.2019)

Старший науковий співробітник проекту «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix (міждисциплінарний)» від Чернігівського національного технологічного університету за підтримки Міністерства освіти і науки України (жовтень 2017 р. – вересень 2020 р.);

Учасниця освітнього міжнародного проєкту «International Curriculum of Social Work & Social Change», що реалізувався в рамках співпраці міжнародного консорціуму закладів вищої освіти з Швейцарії, Албанії, Грузії та України за пітримки Швейцарського фонду Моветія. Тривалість реалізації: 01.09.2020 – 31.08.2022

Учасниця команди проєкту Erasmus+ “Сприяння професійному навчанню та залученості студентів через комплексну систему менторства і тьюторства у ЗВО” (2023р.)

Наукові публікації включені до науково-метричних баз

Scopus, або Web of Science Core Collection

1. Vodovozov V., Raud Z., Detsiuk T. The model of extracurricular work with students of engineering specialties. Advanced Education. 2018. № 10. P. 55-61. DOI: 10.20535/2410-8286.143528

2. Sandal Ja.-U., Detsiuk T., Kholiavko N. Developing foreign language communicative competence of engineering students within university extracurricular activities. Advanced education. 2020. № 14. P. 19-28. //doi.org/10.20535/2410-8286.192411

3. Kholiavko N., Detsiuk T., Tarasenko O. Extracurricular activity of engineering students: trends and motives. Journal of Educational Sciences and Psychology. 2020. Vol. X (LXXII). № 1/2020. P. 62 – 72

Навчальні та навчальнометодичні посібники

 1. Децюк Т. М., Холявко Н. І., Вербицька А. В., Ревко А. М. Технології формування професійних компетенцій здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для викладачів. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020.  220 с.

Монографії

 1. Децюк Т.М. Формування професійних компетенцій у майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі. Реформування системи соціальних послуг і Україні: проблеми та перспективи: кол. монографія / ред. Н. І. Кривоконь. Чернігів : ЧНТУ, 2019. C. 79-90 (колективнамонографія)
 2. Kholiavko N., Detsiuk T., Verbytska A. Students’ Social Entrepreneurship Competences. Social Entrepreneurship. Global Perspectives: monograph / Edited by Jan-Urban Sandal. Published by: Sandal Institute Printed by: Lasertrykk.no AS. 2019. P. 73-108. (монографіязакордоном)
 3. Децюк Т.М. Формування професійних компетенцій здобувачів вищої освіти в позааудиторній роботі університету: теорія і практика: монографія. Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2020. 228 с. (одноосібна монографія)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Децюк Т. М., Василишина Н. М. Особливості соціальної роботи і соціальної політики в Італії. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2017. Вип. 142. С. 31-35.
 2. Децюк Т. М., Хижняк Ю. А., Боровик А. В. Формування професійних етичних принципів та цінностей майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. Чернігів : ЧНТУ, 2017. № 2 (10). С. 22-28
 3. Децюк Т. М., Отрошко С. О. Формування професійно важливих якостей та цінностей у майбутніх соціальних працівників під час позааудиторної роботи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2018. Вип. 150. С. 32-36.
 4. Децюк Т. М., Лєскова Л. Ф. Формування організаторських та управлінських навичок у студентів у процесі позааудиторної діяльності: теоретичний аспект. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. LXXXI. Том 2. С. 115-119
 5. Децюк Т. М., Максьом К. В. Формування професійних навичок із протидії шкільному булінгу у майбутніх соціальних працівників у процесі позааудиторної роботи. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. LXXXI. Том 2.  С. 119-123
 6. Вербицька А. В., Децюк Т. М., Бушко Н. С. Формування міжкультурних компетенцій в процесі позааудиторної роботи: досвід США. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2018. № 2 (12). С. 14-22
 7. Децюк Т. М., Біжовець Ю. С. Вплив позааудиторної роботи на формування особистості студентів технічних та гуманітарних спеціальностей у ЗВО. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2019. Вип. LXXXVI. С. 246-251
 8. Левицька Н. С., Децюк Т. М. Розвиток підприємливості у студентів різних спеціальностей у позааудиторній роботі. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2019. № 1 (13). С. 29-36
 9. Холявко Н. І., Вербицька А. В., Децюк Т. М. Концептуалізація блоків інтегрованої моделі конкурентноспроможної вищої освіти України за концепцією Quadruple Helix. Інтелект XXI. 2019. № 4. С. 107-116
 10. Децюк, Т. М., Кедровська Г. О. Ресоціалізації колишніх засуджених до умов сучасного суспільства. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2019. № 2 (14). С. 26-33
 11. Вербицька А. В., Децюк Т. М., Василенко О. В. Розвиток академічної доброчесності як компетенції конкурентоспроможного фахівця. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів: НУЧК, 2020. Вип. 6 (162). С. 35-41
 12. Децюк Т. М. Формування навичок проєктування соціальної дії у здобувачів вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів : НУЧК, 2021. Вип. 14–15 (170–171). С. 3-10
 13. Децюк Т.М. Навички комунікації як важлива компонента компетенцій тьютора. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів : НУЧК, 2023. Вип. 14–15 (170–171). С. 31-36

Інші наукові публікації

 1. Децюк Т.М. Агенція соціальних проектів як форма позааудиторної роботи з майбутніми фахівцями соціальної сфери. Ukraine – EU. Moderntechnology, businessandlaw : collectionofinternationalscientificpapers : in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. Chernihiv : CNUT, 2015. P. 147–149
 2. Децюк Т. М. Школа тренінгів як форма позааудиторної роботи зі студентами. Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). Чернігів : Черн. нац. технол. ун-т, 2015. С. 349–356
 3. Децюк Т. М. Тренінг як метод формування професійної компетентності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Вип. 2. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. С. 22–28.
 4. Децюк Т.М. Клуб інтелектуальної молоді як форма позааудиторної роботи з майбутніми фахівцями соціальної сфери. Ukraine – EU. Moderntechnology, businessandlaw: collectionofinternationalscientificpapers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociologe. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice. Chernihiv: CNUT, 2016. P. 213-216
 5. Децюк Т.М. Система позааудиторної роботи як умова формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників. Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. Ч.6. С. 50-53
 6. Децюк Т.М., Душенок М.В. Любов як морально-етична категорія в соціальній роботі. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. Чернігів : ЧНТУ, 2016. № 2(8). С. 27-34.
 7. Децюк Т. М., Вінніченко С. В. Теоретико-методологічні засади профілактики професійного вигорання соціальних працівників. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. С. 143-147
 8. Децюк Т. М., Косопльоткіна Н. Л. Особливості формування мотивації досягнення успіху у професійній діяльності соціальних працівників. Молодий вчений, 2017. № 12 (52)  С. 366-370
 9. Децюк Т. М. Формування лідерських якостей у студентів у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу. Молодий вчений, 2018. № 1 (53). С. 305-309
 10. Децюк Т. М., Бушко Н. С. Особливості позааудиторної роботи зі студентами в університетах США. Молодий вчений, 2018. № 2 (54). С. 249-252
 11. Децюк Т. М., Дударенко А. А. Форми та методи позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах. Молодий вчений, 2018. № 3 (55). С. 80-83
 12. Децюк Т.М. Моделі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців у позааудиторній роботі з молоддю: українські реалії. UkraineEU. InnovationsinEducation, Technology, BusinessandLaw: collectionofinternationalscientificpapers. Chernihiv : CNUT, 2018. С. 157-160
 13. Децюк Т. М., Коленіченко Т. І. Тренінг як сучасний інтерактивний метод професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми оптимального функціонування особистості у сучасних умовах» (25 жовтня 2018 року,    Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).  Харків, 2018. С. 41-44
 14. Холявко Н. И., Децюк Т. Н. Фасилитация как технология формирования профессиональных компетенций студентов во внеаудиторной работе в условиях информационной экономики. Международная научно-практическая конференция «Молодежное предпринимательство в странах восточного партнерства: опит формирования и перспективы развития» (13-14.09.2018). Батуми (Грузия), 2018. C. 181-184
 15. Децюк Т. М., Кугук О. А. Позааудиторна робота як чинник формування професійних компетенцій. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез І Міжнародної науково–практичної конференції (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р). Чернігів, 2018. С. 490-493
 16. Децюк Т. М. Недоліки формування професійних компетенцій у студентів в процесі позааудиторної роботи в умовах ЗВО. Матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого закладу освіти» (22 березня 2019 року): збірник тез. Київ, 2019. С. 46-49
 17. Децюк Т. М. Роль науково-педагогічних працівників у позааудиторній роботі зі студентами. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Том 2. С. 47-50
 18. Децюк Т. М., Сусло Ю. В. Сучасні соціально-психологічні погляди на проблему узалежненої поведінки. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 58-59
 19. Децюк Т. М. Вплив позааудиторної роботи на формування метакомпетенцій у студентів: аналіз вітчизняного та іноземного досвіду. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 25-26
 20. Децюк Т. М., Пінчук А. О. Форми і методи позааудиторної роботи зі студентами в умовах закладів вищої освіти. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 жовтня 2019 р.). Чернігів, 2019. С. 158-160
 21. Децюк Т. М., Язева Я. А. Рівні професійного становлення студентів у позааудиторній роботі. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 жовтня 2019 р.). Чернігів, 2019. С. 160-163
 22. Децюк Т. М., Колінський О. О. Проблема бідності і соціальної ізоляції. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 389-391
 23. Децюк Т. М. Чернявська Я. В. Особливості профілактики професійного вигорання соціальних працівників. Інновації в соціальній сфері: досвід і перспективи : збірник тез наукових доповідей учасників науково-методичного семінару (м. Чернігів, 2 листопада 2020 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 20-23
 24. Децюк Т. М., Труба В. М. Проблеми формування академічної доброчесності здобувачів вищої освіти в умовах ЗВО. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2. Чернігів, 2021. С. 40-42
 25. Децюк Т. М. Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з сім’ями в умовах ЗВО. Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (01-02 червня, 2021 р., м. Суми). Суми : ФОП Цьома С.П. С. 268-270
 26. Децюк Т. М., Васильєва Д. А. Проблема дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти. Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 174-176
 27. Децюк Т. М., Баранова К. А. Проблеми працевлаштування молоді в Україні. Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 69-72
 28. Децюк Т. М., Васильєва А. О. Проблема протидії домашньому насильству в умовах війни. Тринадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової онлайн-конференції (25 листопада 2022 року, м. Чернігів). Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2023. Т.2. С. 31-35
 29.  Децюк Т.М., Децюк П.І. Соціальне підприємництво як альтернатива працевлаштування ветеранів у післявоєнний період. Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 21 квітня 2023 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. С. 189-192
 30. Децюк Т., Риженко К. Проблема адаптації майбутніх соціальних працівників до умов навчання в закладах вищої освіти. Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 березня 2023 р.) / [ред.кол.: О.М. Котикова, М.І. Радченко, І.В. Прожога та ін.]; Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 33-36
 31. Децюк Т.М. Самойленко Ю.Ю. Проблема гендерно зумовленого насильства в умовах воєнного стану. Реалізація гендерної політики в умовах суспільних трансформацій: збірник тез доповідей учасників Науково-практичної конференції, Черкаси, 27 квітня 2023 р. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2023. С. 29-33
 32. Децюк Т. М., Нехай Д. М. Види та форми прояву домашнього насильства в умовах дії воєнного стану. Юність науки – 2023: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2023 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. С. 331-333