«Crime and Punishment»

24 лютого 2021 р. викладачі кафедри іноземних мов організували і провели заняття на інтегрованій основі, яке було присвячено темі «Crime and Punishment» («Злочин і покарання»). Модератором заходу виступив здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Академії О. Васильченко. Мета заняття – підвищити зацікавленість курсантів до вивчення іноземної мови.

Заняття вирізнялось насиченістю інтерактивних форм і методів роботи та вдало дібраними видами опрацювання дискусійних питань. Особливий акцент було зроблено на міжпредметні зв’язки.

Під час навчальної роботи курсанти обговорили висловлення відомих людей щодо питання злочину та покарання, причини вчинення злочинів та статистику злочинності в Україні за 2020 р. А також переглянули й виразили власні думки стосовно відеоролика «Як не стати жертвою злочину». Неабияке зацікавлення викликало питання ролі покарання в сучасній Україні.

Заняття було побудовано таким чином, щоб максимально надати курсантам можливість розмовляти англійською мовою, створити такі умови, за яких говоріння за заданою темою було б природно мотивованим.