Боднар Ігор Володимирович

начальник кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-4016-9276

Біографічна довідка

У 1998 р. закінчив Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста.

У 2012 р. в Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» з теми: «Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів в кримінально-виконавчих установах закритого типу».

Наукові інтереси: актуальні питання запобігання злочинності персоналом органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, актуальні питання виконання та відбування кримінальних покарань.

Публікації:

2016

 1. Боднар І.В., Іваньков І.В. Імплементація міжнародно-правових стандартів щодо медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство України. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2016. № 1. С. 69–71.
 2. Боднар І.В., Шеремета О.П. Сучасні тенденції розвитку кримінальної та кримінально-виконавчої політики стосовно відповідальності за військові злочини, порядку та умов виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2016. № 4. С. 184–186.
 3. Боднар І.В., Кондратов Д.Ю. Заходи забезпечення безпеки засуджених та їх закріплення в кримінально-виконавчому законодавстві України. Технології професійної діяльності: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 серпня 2016 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. С. 23–24.
 4. Боднар І.В., Кондратов Д.Ю. Проблемні питання в діяльності органу пробації. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27–28 жовтня 2016 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. С. 34–36.
 5. Боднар І.В., Замура К.С. Розвиток інституту покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Актуальні питання кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2016. С. 20–26.

2017

 1. Боднар І.В., Царюк С.В. Проблемні питання діяльності органів та установ виконання покарань. Бюлетень Міністерства юстиції. 2017. № 2. С. 34–39.
 2. Боднар І.В., Кирієнко Д.М., Легенький А.М. Організаційне та правове забезпечення підготовки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України, щодо застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2017. № 5. С. 82–84.
 3. Боднар І.В., Кондратов Д.Ю. До питання про забезпечення права на таємницю листування та телефонних розмов відносно засуджених до позбавлення волі за кримінально-виконавчим законодавством України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2017. № 1 (1). С. 119–129.
 4. Боднар І.В., Дякова Т.І. Відображення елементів прогресивної тюремної системи при виконанні кримінального покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Кримінально-правове, кримінологічне га кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини і громадянина: матеріали круглого столу (м. Запоріжжя, 10 березня 2017 р.). Запоріжжя: КПУ, 2017. С. 9–12.
 5. Боднар І.В., Пушенко Н.В. Запобігання вчинення злочинів з корупційною складовою серед осіб, які стоять на обліку в органі пробації. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 31 березня 2017 р.). Харків: ХНУВС, 2017. С. 150–151.
 6. Боднар І.В., Вороніна С.В. До питання сутності поняття «кримінологічна характеристика особи насильницького злочину». Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12–13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 7–10.
 7. Боднар І.В., Єрмак С.М. Особливості методики ознайомлення зі змінами в кримінально-виконавчому законодавстві слухачів курсів підвищення кваліфікації органів та установ виконання покарань. Основні напрями забезпечення безпеки засуджених до покарання у виді позбавлення волі та персоналу установ виконання покарань та органів пробації в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 22 листопада 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 7–18.

2018

 1. Боднар І.В., Олійник О.І. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: окремі питання законодавчої та правозастосовної практики. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 48. С. 77–83.
 2. Боднар І.В., Луканинець В.Й. Реалізація обов’язків, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників (м. Чернігів, 20 квітня 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 221–226.
 3. Боднар І.В., Прохоренко О.Є. Окремі питання класифікації причин та умови вчинення злочинів, пов’язаних з публічною наругою над державним символами. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників (м. Чернігів, 20 квітня 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 290–293.
 4. Боднар І.В., Махлай О.А. Соціально-економічна доцільність застосування покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 1 (3). С. 105–116.
 5. Боднар І.В., Кирієнко Д.М. Місце конфліктних ситуацій в системі детермінантів насильницьких злочинів в установах виконання покарань. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 листопада 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 198–200.
 6. Боднар І.В., Іваньков І.В., Іваньков О.І. Окремі питання реформування служби пробації в Україні. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2018. № 5. С. 167–170.

2019

 1. Боднар І.В., Кирієнко Д.М., Пузиревський М.В. Вітчизняні заходи запобігання корупції: сучасний стан та перспективи розвитку в майбутньому. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали IV заочної науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників (м. Чернігів, 25 квітня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 6–9.
 2. Боднар І.В., Денисова Т.А., Пузиревський М.В. та ін. Душпастирська опіка в органах та установах виконання покарань: колективна монографія; за заг. ред. д.п.н., проф. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 381 с.
 3. Боднар І.В., Кирієнко Д.М., Пузиревський М.В. та ін. Бойова підготовка: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 186 с.
 4. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Пузиревський М.В. та ін. Огляд холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів на місці виявлення: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 273 с.
 5. Bodnar I., Denysenko K., Shumna L., Yermak O., Zaliskaya J. Role of Legal Profession in the Implementation of the Civil Society Human Rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22. Special Issue 1. URL: //www.abacademies.org/articles/role-of-legal-profession-in-the-implementation-of-the-civil-society-human-rights-8072.html.
 6. 24. Боднар І.В., Лисенко О.В. Боротьба з проникненням до засуджених заборонених для використання предметів виробів та речовин. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали IV заочної науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників (м. Чернігів, 25 квітня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 64–66.
 7. Боднар І.В., Красковський Є.М. Надання короткострокових відпусток засудженим як одна зі складових процесу їх виправлення. Перші наукові читання керівника наукової школи «Інтелект» доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богатирьова Івана Григоровича: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 17 травня 2019 р.). Київ: ВД «Дакор», 2019. С. 50–52.
 8. Боднар І.В., Снітко М.Є. Елементи режиму виконання та відбування покарань як складові забезпечення безпеки засуджених та персоналу установ виконання покарань. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2019. № 2 (6). С. 65–72.
 9. 27. Боднар І.В., Олійник О.М. Окремі питання обов’язкового призначення судових експертиз в кримінальному провадженні. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 148–150.
 10. Боднар І.В., Пузирьов М.С., Сокоринський Ю.В., Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань: рудимент минулого чи потреба сьогодення?. Юридичний бюлетень. 2019. Випуск 11. Ч. 2. С. 206–213.

2020

 1. Боднар І.В., Максименко М.І. Використання лексем «попередження», «профілактика», «запобігання», «припинення» в пенітенціарній кримінології. Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України: збірник матеріалів XІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 квітня 2020 р.). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 155–162.
 2. Боднар І.В., Красковський Є.М., Леоненко О.А. Захист державних символів під час перебування України у складі Російської імперії. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 295–297.
 3. Боднар І.В., Красковський Є.М., Леоненко О.А. Причини та умови вчинення злочинів засудженими до позбавлення волі в кримінально-виконавчих установах закритого типу в сучасних умовах. Issues of Society Development in the Turbulence Conditions: Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference Topical (May 30, 2020, Bratislava, Slovak Republic). Bratislava: The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2020. P. 229–233.
 4. Ihor Bodnar, Iryna Stetsenko, Oleksii Sheremeta. The impact of social ties of convicts on their legal education and prevention of crimes made by them. Modern technologies in the development of economy and human well-being: monograph. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2020. P. 252–256.
 5. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.
 6. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні щодо виконання дипломної роботи магістра / уклад.: Боднар І.В., Доній Н.Є., Крупко. Я.М., Ніщимна С.О., Пекарчук В.М., Тагієв С.Р., Шумна Л.П. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 26 с.
 7. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Леоненко О.А. Криміналістична характеристика втеч засуджених із кримінально-виконавчих установ закритого типу. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 1 (9). С. 114–124.
 8. Боднар І.В., Кондратов Д.Ю., Олійник О.І. Відображення елементів прогресивної тюремної системи в законодавстві України. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2020. № 2 (23). С. 146–154.
 9. Боднар І.В., Коробко В.А., Олійник Я.В. Система медичного забезпечення засуджених (ув’язнених) у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 06 листопада 2020 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 142–146.
 10. Афанасенко А.С., Боднар І.В., Кондратов Д.Ю. Перекриття каналів надходження до засуджених заборонених предметів як протидія пенітенціарній злочинності. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 2 (10). С. 75–83.
 11. Боднар І.В., Кисельова М.С., Красковський Є.М. Характеристика насильницьких злочинів, які вчиняються в установах виконання покарань. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 3 (11). С. 69–78.
 12. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. 2-ге вид., виправл., доповн. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.

2021

 1. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Левицький В.В., Ткаченко О.Г. Методи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 95 с.
 2. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. Оперативно-розшукова діяльність оперативних підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 86 с. – Таємно.
 3. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с.
 4. Боднар І.В., Кондратов Д.Ю., Яворська С.Я. Характеристика засуджених, схильних до вчинення злочинів під час відбування покарання у виправних колоніях. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2021. № 1 (24). С. 160–167.
 5. Боднар І.В., Снітко М.Є. Забезпечення права ув’язнених на особисту безпеку. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22–23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 204–207.
 6. Боднар І.В., Леоненко О.А., Красковський Є.М. та ін. Тактико-спеціальна підготовка персоналу груп швидкого реагування установ виконання покарань та воєнізованих формувань ДКВС України: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 116 с.
 7. Боднар І.В., Сокоринський Ю.В., Царюк С.В. та ін. Тактико-спеціальна підготовка: навчально-методичний посібник: у двох частинах. Частина II. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 192 с.
 8. Боднар І.В. Забезпечення безпеки в установах виконання покарань. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2021. № 1 (12). С. 92–102.
 9. Боднар І.В. Роль правової підготовки персоналу у забезпеченні динамічної безпеки в установах виконання покарань. Introduction of modern European approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers: scientific and pedagogical internship (Wroclawek, June 7–July 17, 2021). Wroclawek: «Baltija Publishing», 2021. P. 10–14.