Бінарне заняття «Економіко-математичні методи у психології»

Пізнання об’єктивної дійсності ефективно забезпечується міжнауковою та міжпредметною інтеграцією.

Сьогодні, 15 березня в Пенітенціарній академії України проведено бінарний урок на тему «Економіко-математичні методи у психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Практичне заняття було проведено спільно з кандидатом економічних наук, доцентом, доцентом кафедри економіки і управління Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Мех Ларисою Михайлівною.

Сучасна вища освіти забезпечує інтегрований підхід до організації освітнього процесу, що дозволяє забезпечити міжпредметні зв’язки та органічно поєднувати вивчення двох або декількох предметів. Бінарний урок, як нетрадиційний вид заняття, розкриває творчий підхід викладача і студента, в ході якого молодь ПАУ ознайомилася з особливостями застосування математичних прийомів у психологічних дослідженнях, зокрема, з:

  • елементами теорії ймовірностей для дослідження психологічних процесів та їхнього впливу на поведінку людей;
  • елементами лінійної алгебри для формалізації даних, моделювання та аналізу психологічних явищ і процесів;
  • кореляційним і регресійним аналізом для вивчення взаємозв’язків між психологічними змінними і прогнозування поведінки (реакції) людей на різні ситуації.

Бінарне заняття організоване науково-педагогічним персоналом кафедри економіки та соціальних дисциплін.
Висловлюємо щиру подяку Ларисі Михайлівні за змістовні практичні вправи та завдання, які дозволять ефективно використовувати економіко-математичний інструментарій в професійній діяльності психолога.