Титульні сторінки 1-4
  Зміст 5-8
Donii N. YE. Ontolegal aspects of prostitution 9-24
Любич О. А. Історіографічний аналіз походження
малоросійського козацтва
24-31
Олійник В. C. Верховний суд США під головуванням
Хьюза Ч. Е. (1930–1941)
31-43
Співак В. В. Політико-правові категорії як маркер ідентичності
в спадщині Антонія Радивиловського
43-53
Гринчак А. А. Ознаки злочинів проти людяності за статутом
Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії
53-62
Пекарчук В. М. Становлення законодавчої влади в Україні:
тенденції 90-х рр. ХХ ст.
62-72
Андрущенко Т. С. Процесуальні аспекти нотаріального посвідчення договору про припинення права на утримання у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно 73-82
Ткач А. А. Новая институциональная экономическая теория в анализе уголовного права 83-94
Манжула А. А. Нормативно-правове забезпечення діяльності
науково-дослідних установ
95-102
Собакарь А. О. Сутність та значення законності в умовах формування правової української держави 103-112
Шамрук Н. Б. Сутність поняття «насильство в сім’ї» як правової категорії 112-121
Катеринчук І. П. Вищий навчальний заклад як суб’єкт профілактики правопорушень: досвід ОДУВС з кадрового
та законодавчого забезпечення практики
121-131
Karchevskyi M. V. Positive experience of using technologies of distant education 132-143
Марчук В. В. Об уголовно-правовом отношении в контексте
оценочной деятельности лица, применяющего уголовный закон
143-153
Сердюк П. П. Математика относительного измерения преступности 154-163
Тунтула О. С. Сутність і структура антикримінальної
відповідальності за новітньою доктриною видового поділу юридичної відповідальності
163-174
Паламарчук Г. В.,

Орловська Н.А.

Контрабанда в кримінологічному та кримінально-правовому вимірах 174-179
Бабенко А. М. Актуальні проблеми вивчення географії
злочинності: деякі питання теорії та практики
179-187
Остапчук Л. Г. Виконання покарання у виді арешту щодо
військовослужбовців у світлі вимог Європейських
пенітенціарних правил
188-195
Радутний О. Е. Проституція та штучний інтелект (кримінально-правовий вплив на окремі суспільно небезпечні виклики) 196-209
Пузирьов М. С. Академія Державної пенітенціарної служби: пріоритетний напрям розвитку – міжнародна наукова співпраця 210-211