Титульні сторінки 1-4
  Зміст 5-8
Кучук А. М. «Правова система» і «legal system» у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених 9-17
Литвинов О. М. Право, культура і правова реальність: критичне раціональне мислення (критичний раціоналізм) як умова виживання суспільств у сучасному світі 18-31
Любич О. А. Альтернативні покарання в Російській імперії в ХІХ столітті (створення арештантських рот) 32-42
Педорич А. В. Право людини на другий шанс 43-53
Сакір-Молочко Н.В.,

Самофалов Л. П.

Класифікація виборчих систем світу 54-65
Андрущенко Т. С. Процедура внесення змін та доповнень до аліментного договору 66-77
Шумна Л. П.,

Вдовиченко В. В.

Пенсійне забезпечення персоналу Державної кримінально-виконавчої системи та членів їхніх сімей 78-92
Манжула А. А. Особливості відповідальності науково-дослідних установ 93-104
Олійник В. С.,

Антоненко М. І.

Проблеми фінансування політичних партій в Україні та шляхи їх вирішення 105-118
Сикал М. М. Щодо нормативно-правового регулювання діяльності органів контролю 119-125
Nishchymna S. O.,

Krupko Yа. M.

Legal regulation and the essence of state credit 126-140
Акімов М. О. Кримінально-правова охорона свободи особи: проблеми та шляхи вирішення 141-151
Карелін В. В.,

Пузиревський М. В.

Правові аспекти діяльності в Україні спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 152-161
Крайник Г. С. Законодавчі новації щодо відповідальності за корупційні правопорушення в 2014–2016 роках 162-172
Лисько Т. Д. Злочинні діяння проти ще ненародженого життя за КК ФРН: порівняльно-правовий аналіз 173-180
Фесенко Є. В. Гуманізація та псевдогуманізація за кримінальним правом України 181-191
Denysov S.,

Soyundikova N.

General principles of sentencing under the Criminal codes of Central Asian countries 192-204
Honcharenko O. H. Price of crime as a criminological category 205-214
Гарига-Грихно М.М.,

Віговський В. Л.

Судово-криміналістична експертиза холодної зброї в Україні 215-221
Кобзар О. Ф. Проблеми використання поліграфного опитування під час прийняття на службу до Національної поліції України 222-229
Синявський С. М.,

Єсипенко О. Г.

Характеристика криміногенної ситуації в місцях позбавлення волі та кримінологічна характеристика злочинів, що там вчиняються 230-238
Ткаченко О. Г. Реалізація права громадян на захист з використанням зброї 239-247
Хашев В. Г.,

Шаблистий В. В.

Актуальні питання вдосконалення підходів до підготовки кадрів для Державної кримінально-виконавчої служби України 248-255