Анкети опитування науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, випускників, стейкхолдерів2021-2022 н.р.

Анкети опитування здобувачів вищої освіти Академії ДПтС щодо навчальних дисциплін

Анкети опитування науково-педагогічних працівників Академії ДПтС

2020-2021 н.р.

Анкети опитування здобувачів вищої освіти Академії ДПтС щодо навчальних дисциплін

051 Економіка, 3 курс, курсанти

053 Психологія, 1 курс, курсанти

053 Психологія, 2 курс, курсанти

053 Психологія, 3 курс, курсанти

053 Психологія, 4 курс, курсанти

262 Правоохоронна діяльність, 1 курс, курсанти

262 Правоохороннадіяльність, 2 курс, курсанти

262 Правоохоронна діяльність, 3 курс, курсанти

081 Право, 1 курс, курсанти

081 Право, 4 курс, курсанти

 

053 Психологія,  1 курс, слухачі (другий (магістерський) рівень)

262 Правоохоронна діяльність, 1 курс, слухачі (другий (магістерський) рівень)

262 Правоохоронна діяльність, 1 курс, студенти (другий (магістерський) рівень)

081 Право, 1 курс, слухачі (другий (магістерський) рівень)

081 Право, 1 курс, студенти (другий (магістерський) рівень)

ІІ семестр. 053 Психологія, 1 курс, курсанти

ІІ семестр. 081 Право, 1 курс, курсанти

ІІ семестр. 262 Правоохоронна діяльність, Факультет пробації, 1 курс, курсанти

ІІ семестр. 053 Психологія, 4 курс, курсанти

Анкети опитування здобувачів вищої освіти Академії ДПтС щодо якості освітніх програм (ОП)

262 Правоохоронна діяльність, 1 курс, курсанти

081 Право, 1 курс, курсанти

053 Психологія, 1 курс, курсанти

053 Психологія, 2 курс, курсанти

262 Правоохоронна діяльність, 2 курс, курсанти

051 Економіка, 3 курс, курсанти

053 Психологія, 3 курс, курсанти

262 Правоохоронна діяльність, 3 курс, курсанти

081 Право, 4 курс, курсанти

053 Психологія, 4 курс, курсанти

053 Психологія, 1 курс, слухачі (другий (магістерський) рівень)

081 Право, 1 курс, слухачі (другий (магістерський) рівень)

081 Право, 1 курс, студенти (другий (магістерський) рівень)

262 Правоохоронна діяльність, 1 курс, слухачі (другий (магістерський) рівень)

262 Правоохоронна діяльність, 1 курс, студенти (другий (магістерський) рівень)

Анкета опитування здобувачів вищої освіти Академії ДПтС

Рівень комфорту освітнього середовища (курсанти)

Рівень комфорту освітнього середовища (слухачі, другий (магістерський) рівень)

Рівень комфорту освітнього середовища (студенти, другий (магістерський) рівень)

Анкети опитування науково-педагогічних працівників Академії ДПтС

Рівень комфорту освітнього середовища

Для слухачів факультету підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України

Анкета для слухачів факультету підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України

Анкети опитування випускників Академії ДПтС
Анкети опитування роботодавців