Андрущенко Тетяна Сергіївна

andruschenkoк.ю.н., доцент, доцент кафедри

ORCID:0000-0002-5128-3261

Біографічна довідка

У 2010 році з відзнакою закінчила магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, спеціальність – правознавство, спеціалізація «Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Процедура нотаріального посвідчення аліментних договорів»).

Напрямки наукової діяльності: особливості правового регулювання аліментних правовідносин в Україні, матеріальні та процесуальні аспекти нотаріального посвідчення цивільно-правових та сімейно-правових договорів, практичні аспекти реалізації нотаріально-процесуального законодавства.

Автор 29 наукових праць.

 

Публікації останніх років:

 1. Андрущенко Т.С. Нотаріальне провадження з посвідчення аліментного договору. Актуальні проблеми публічного права та приватного права: Колект. моногр. За заг ред. д-ра юрид.наук, проф. Ніщимної С.О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с. С. 388-433.
 2. Андрущенко Т.С. Процесуальні аспекти надання нотаріусом аліментному договору виконавчої сили. Виконавчий напис нотаріуса у цивілістичному процесі. Правова єдність. Київ, 2021, 82 с. С. 71-90.
 3. Андрущенко Т.С. Система ускладнень в нотаріальному процесі та їх вплив на посвідчення договору про надання утримання. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 1(12), 2021, С. 30-39.
 4. Андрущенко Т.С. Сімейно-правовий договір: поняття та ознаки. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ № 4 (114), 2021, С. 137-145.
 5. Андрущенко Т.С. Аліментний договір: поняття,  предмет та правова сутність. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ № 2 (115), 2021, С.577-585.
 6. Андрущенко Т.С. Конституційне-правове закріплення гендерної рівності в Україні. «Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму»: Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів Конституційного тижня – 2021. (Київ, 24 червня, 2021 р.). Київ, Конституційний Суд України, 2021. С. 24-29.
 7. Андрущенко Т.С. Юридична природа виконавчого напису нотаріуса та його місце в системі нотаріальних проваджень. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра.  2022. № 1 (11): 101-111.
 8. Андрущенко Т.С. Цивільне право (загальна частина): практикум»: навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник/ уклад. Т.С. Андрущенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022.  93 с.
 9. Андрущенко Т.С. Цивільне право (особлива частина): практикум»: навчально-методичний посібник. навчально-методичний посібник/ уклад. Т.С. Андрущенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022.  82 с.
 10. Андрущенко Т.С. Сімейно-правовий договір як регулятор сімейних відносин та права його суб’єктів. «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи»: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(22 квітня 2023 р.) Чернігів, Академія ДПтС, 2022. С. 202-205.
 11. Андрущенко Т.С. Правове регулювання інформаційної безпеки. Економіко-правові аспекти формування моделі інвестиційної привабливості територіальних громад: зб. матеріалів  ХIV міжнар. наук-практ. конф.(Чернігів, 11 квітня, 2023 р).Чернігів, Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП, 2023. 348 с. С.214-217.
 12. Андрущенко Т.С. Щодо класифікації сімейно-правових договорів. Ітеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи в умовах воєнного стану: Матеріали ІІІ Міжнародної наук. – практ. конф. (Чернігів, 01 листопада 2023 р.) Чернігів: Пенітенціарна академія України, 2023. С. 145-147.
 13. Андрущенко Т.С. Особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави : Матеріали ХІI Всеукр. заочної наук.-практ конф. (Чернігів, 01 грудня 2023 р.)  Чернігів: Пенітенціарна академія України, 2023. С. 143-147
 14. Аnrushchenko T., The procedure of the nonarial certification of surrogacy (using the example of Ukraine), Journal of Forensic Science and Medicine. 9 (2): p 99-105, Apr-Jun.2023. DOI: 10.4103/jfsm.jfsm_36_22/
 15. Андрущенко Т.С. Місце вчинення виконавчого напису та протесту векселя в системі нотаріальних проваджень. Juvenia Studia. 2023. Вип. 13. С. 97-100.