Андрущенко Тетяна Сергіївна

andruschenkoк.ю.н., доцент кафедри

ORCID:0000-0002-5128-3261

Біографічна довідка

У 2010 році з відзнакою закінчила магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, спеціальність – правознавство, спеціалізація «Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Процедура нотаріального посвідчення аліментних договорів»).

Напрямки наукової діяльності: особливості правового регулювання аліментних правовідносин в Україні, матеріальні та процесуальні аспекти нотаріального посвідчення цивільно-правових та сімейно-правових договорів, практичні аспекти реалізації нотаріально-процесуального законодавства.

Автор 29 наукових праць.

 

Публікації останніх років:

  1. Нотаріальне провадження з посвідчення аліментного договору. Актуальні проблеми публічного права та приватного права: Колект. моногр. За заг ред. д-ра юрид.наук, проф. Ніщимної С.О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с. С. 388-433.
  2. Система ускладнень в нотаріальному процесі та їх вплив на посвідчення договору про надання утримання. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 1(12). С. 30-39.
  3. Сімейно-правовий договір: поняття та ознаки. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 4 (114). С. 137-145.
  4. Аліментний договір: поняття, предмет та правова сутність. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 2 (115). С.577-585.
  5. Процесуальні аспекти надання нотаріусом аліментному договору виконавчої сили. Виконавчий напис нотаріуса у цивілістичному процесі:. Правова єдність. Київ, 2021. 82 с. С. 71-90.
  6. Конституційне-правове закріплення гендерної рівності в Україні. «Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму»: Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів Конституційного тижня – 2021. (Київ, 24 червня, 2021 р.). Київ, Конституційний Суд України, 2021. С. 24-29.
  7. Юридична природа виконавчого напису нотаріуса та його місце в системі нотаріальних проваджень. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра.  2022 № 1 (11): 101-111.
  8. Цивільне право (загальна частина): практикум»: навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник/ уклад. Т.С. Андрущенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. 93 с.
  9. Цивільне право (особлива частина): практикум»: навчально-методичний посібник. навчально-методичний посібник/ уклад. Т.С. Андрущенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. 82 с.
  10. Сімейно-правовий договір як регулятор сімейних відносин та права його суб’єктів. «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи»: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(22 квітня 2023 р.) Чернігів, Академія ДПтС, 2023. С. 202-205.