Актуальні проблеми екологічного права

10 грудня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу організували та провели круглий стіл з елементами гри для курсантів 133 навчальної групи на тему: «Актуальні проблеми екологічного права на сучасному етапі державотворення».

Під час заходу здобувачі вищої освіти висвітлили правові проблеми здійснення природокористування, забезпечення якісного стану навколишнього природного середовища, реалізації екологічних прав людини та громадянина в Україні, а також обґрунтували шляхи вдосконалення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища та окремих його компонентів.

Кафедра адміністративного,
цивільного та господарського права і процесу