Проблеми сучасної фундамен- тальної та прикладної психології

25 квітня 2018 року науково-педагогічні працівники кафедри психології та курсанти-психологи факультету пробації взяли участь у ювілейному науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми сучасної фундаментальної та прикладної психології», присвяченому 25-річчю створення кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока,та презентації довідкового видання «Психологи Чернігова – 2018», що відбулася на психолого-педагогічному факультеті НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

На семінарі були заслухані доповіді: декана психолого-педагогічного факультету, кандидата психологічних наук Скок Алли Георгіївни на тему –«Історичний шлях кафедри загальної, вікової та соціальної психології»; завідувача кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока, доктора психологічних наук Дроздова Олександра Юрійовича на тему –«Напрямки сучасної психологічної освіти: світовий та вітчизняний досвід»; доцента кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока, кандидата психологічних наук Данильченко Тетяни Вікторівни на тему –«Психологічні засоби оптимізації суб’єктивного соціального благополуччя».

Кафедра психології