Акредитована ОНП з підготовки докторів філософії

Маємо приємні новини!!!!!! Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитована освітньо-наукова програма зі спеціальності 081 «Право», з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право».

Вітаємо колектив закладу вищої освіти, професорсько-викладацький склад, аспірантів, ад’юнктів та представників структурних підрозділів Академії, які залучені до підготовки майбутніх науковців.

Висловлюємо слова подяки членам експертної групи та Галузевій експертній раді за ґрунтовний і об’єктивний аналіз освітньо-наукової програми.

Бажаємо колективу ад’юнктури (аспірантури), аспірантам та ад’юнктам творчих успіхів та наукових здобутків.

Чекаємо нових абітурієнтів, вступна кампанія триває!

Етапи вступної кампанії для ад’юнктів (денна форма навчання за рахунок видатків державного бюджету)
Початок прийому заяв і документів 01 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів 31 серпня 2021 року
Етапи вступної кампанії для аспірантів (денна та заочна форма навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб)
Початок прийому заяв і документів 01 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів 30 вересня 2021 року