Абітурієнти склали вступне випробування з фізичної підготовки

21 липня в Академії Державної пенітенціарної служби абітурієнти склали вступне випробування з фізичної підготовки.

Згідно Правил прийому Академії ДПтС, абітурієнти, які вступають на денну форму навчання за державним замовленням, крім конкурсу результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, складають вступне випробування з фізичної підготовки. Проходження вступного випробування з фізичної підготовки є обов’язковим для всіх категорій вступників на денну форму навчання за державним замовленням.

Фізична підготовка перевіряється і оцінюється за результатами виконання окремих вправ, визначених вищим навчальним закладом, методичними рекомендаціями щодо проведення професійної орієнтації молоді, відбору та направлення кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби України, Правилами прийому до Академії Державної пенітенціарної служби у 2016 році.

За результатами виконання абітурієнтом окремих вправ, що оцінюються за 12-бальною шкалою, а також відповідно до критеріїв загальної оцінки при виконанні нормативів з фізичної підготовки, йому виставляють бали з кожної визначеної вправи, а також загальний результат «зараховано» або «не зараховано», які заносяться спочатку до екзаменаційної відомості, а потім – до екзаменаційного листа абітурієнта.

Вступне випробування складалося з вправ, які визначають рівень фізичної підготовки:

швидкість – біг на 100 м. (чол., жін.);

витривалість – біг на 1000 м. (чол., жін.);

сила – підтягування на перекладині (чол.), згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі (жін.).

Сектор у зв’язках із засобами
масової інформації та громадськістю