Відбулись загальні збори слухачів 4-го курсу

1 листопада 2016 року на факультеті заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників були проведені загальні збори слухачів 4-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» щодо підготовки до атестації здобувачів вищої освіти. У заході брали участь представники кафедр: кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології і психології.

Начальник факультету заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників підполковник внутрішньої служби Низовець О.М. зосередила увагу слухачів на особливостях сучасних вимог до атестації здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах. А також ознайомила з порядком складання екзаменів під час атестації випускників відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» (розділ II, ст. 6) від 01.07.2014 №1556-VII, «Положення про організацію освітнього процесу в Академії ДПтС» (п.6.1.-6.5.), затвердженого наказом ректора Академії від 03.02.2016 № 22.

Низовець О.М. довела до відома слухачам, що під час атестації вони складають екзамен з кримінально-виконавчого права та комплексний екзамен з пенітенціарної психології та пенітенціарної педагогіки і надала слово доценту кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології полковнику внутрішньої служби Боднару І.В. та начальнику кафедри психології майору внутрішньої служби Мірошниченко О.М.

Факультет заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників