Навчально-екзаменаційна сесія 3-й курс «Правоохоронна діяльність»

У період з 18.09.2017 по 07.10.2017 року відбулась навчально-екзаменаційна сесія слухачів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040102 «Правоохоронна діяльність». Для складання навчально-екзаменаційної сесії прибуло 27 осіб, з яких 19 слухачів навчається за державним замовленням, 8 студентів навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб. Під час навчання останні склали 5 заліків з таких дисциплін:  «Адміністративна відповідальність», «Адміністративний процес», «Соціальна психологія», «Кримінально-виконавче право», «Виробничий менеджмент», а студенти додатково ще склали «Міжнародне право» та 5 іспитів: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Кримінальне право», «Пенітенціарна педагогіка», «Кримінологія», «Цивільне та сімейне право». За результатами іспитів сесію на «добре» та «відмінно» склали 8 слухачів. Рівень абсолютної успішності курсу за сесію становить 100 %, якість успішності – 75,8%.

Лекційні, практичні, семінарські заняття проводились професорсько-викладацьким складом Академії, під час яких слухачі отримали ґрунтовні знання, поради для застосування на практиці та розширили свій кругозір.

Відповідно до плану виховної роботи, куратором курсу капітаном внутрішньої служби Петриком Дмитром Петровичем здійснювались виховні заходи. Так, попри щільний графік навчальних занять, куратор курсу знайшов можливість для організації гарного відпочинку слухачів та студентів факультету: прогулянка до Міського парку культури і відпочинку, де всі мали змогу зіграти у волейбол та влаштувати пікнік, атмосфера заходу сприяла чудовому настрою та отриманню позитивних емоцій.

 Факультет заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників