Науково-практичні заходи ТСП

В рамках двосторонньої угоди про співпрацю з Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України, кафедра тактико-спеціальних дисциплін Академії ДПтС, спільно з іншими підрозділами Академії, провела низку науково-практичних заходів. Під  час проведення заходів висвітлювались та обговорювались актуальні питання криміналістики, кримінології, кримінально-виконавчого права та тактико – спеціальної підготовки співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

02.09.2019 Міжкафедральний навчально-методичний семінар «Використання Web-сервісів в освітньому процесі».

У заході, організованому кафедрою тактико-спеціальної підготовки та кафедрою психології, взяли участь представники всіх кафедр Академії. Протягом семінару учасники обмінялись досвідом щодо можливостей ефективного використання Web-сервісів для оптимізації навчального процесу, організації самостійної підготовки здобувачів вищої освіти, проведення поточного та підсумкового навчального контролю.

11.09.2019 Науково-методичний семінар “Актуальні питання комп’ютерно-технічної експертизи”.

Представники кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії ДПтС взяли участь у організованим Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичний центром МВС України науково-практичному семінарі.

18.09.2019 міжвідомчий круглий стіл: «Захист прав людини і проблеми судово-кримінологічної експертизи»

На захід були запрошені та брали активну участь у його проведенні слухачі курсів підвищення кваліфікації (перші заступники установ виконання покарань) Академії Державної пенітенціарної служби, представники Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

03.10.2019 науково-методичний семінар: «Техніко-криміналістичне забезпечення в УВП».

На захід були запрошені та брали активну участь у його проведенні слухачі курсів підвищення кваліфікації (перші заступники установ виконання покарань) Академії Державної пенітенціарної служби, представники Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС України в Чернігівській області,, студенти та курсанти.

17.10.2019 міжкафедральний (спільно з кафедрою кримінального, криміально-виконавчого права та кримінології) круглий стіл: «Актуальні питання проведення судових експертиз по злочинам які вчиняються в установах виконання покарань».

На захід були запрошені та брали активну участь у його проведенні слухачі курсів підвищення кваліфікації (перші заступники установ виконання покарань) Академії Державної пенітенціарної служби, представники Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України,, студенти та курсанти.

25 жовтня 2019 року в прийнято участь у проведенні міжкафедрального круглого столу організованого кафедрою фізичної підготовки Академії ДПтС «Особливості організації навчальних занять у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання». У ході роботи обговорювались особливості організації навчальних занять у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання у процесі викладання навчальних дисциплін; аналізувалися проблеми, з якими стикаються викладачі під час планування навчальних занять.

06.11.2019 на базі Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС кафедрою тактико-спеціальної підготовки спільно з кафедрою військової підготовки та представниками воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби проведено науково-практичний семінар:  «Реалізація права на забезпечення особистої безпеки при припиненні протиправних дій засуджених».

11.11.2019 на базі Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС кафедрою тактико-спеціальної підготовки спільно з кафедрою кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології та факультетом заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників Академії Державної пенітенціарної служби було проведено міжвідомчий круглий стіл з першими заступниками начальників установ виконання покарань на тему: «Права людини в правовому та криміналістичному полі».

06.12.2019 взято участь у проведенні міжвідомчого круглого столу «Реалізація конституційного права на захист» організованого кафедрою педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії ДПтС. Серед учасників круглого столу: Координаційна рада молодих юристів при ГТУЮ у Чернігівській області, Чернігівський міський відділ з питань пробації, Чернігівський районний сектор Чернігівського міського відділу з питань пробації, Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги в Чернігівській області.

06.12.2019 на базі Академії ДПтС кафедрою тактико-спеціальної підготовки, спільно з спільно з кафедрою кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, кафедрою економіки та соціальних дисциплін та факультетом заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників, за участі представників Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС України в Чернігівській області, та оперативних працівників УВП, проведено міжвідомчий круглий стіл на тему: «Актуальні питання проведення судових експертиз по злочинам які вчиняються в установах виконання покарань».

6-7 грудня 2019 р. викладачі кафедри тактико-спеціальної підготовки та  кафедри фізичної підготовки прийняли участь у всеукраїнському навчально-методичному семінарі з рукопашного бою під керівництвом Президента Всеукраїнської федерації Гартвич Олександра Георгійовича метою якого було підвищення якості знання та розуміння теоретичних засад рукопашного бою, їх практичного втілення в тренувальному процесі. Підвищували свою майстерність тренера Чернігівської Обласної федерації рукопашного бою та СК “Октант”, а також викладачі Академії Державної пенітенціарної служби України!