Нові надходження 2018

Нові надходження 2018

  1. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Харків : Право, 2017. – Вип. 34. – 276 с.
  2. Часопис асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів. № 1/2017.- К.: Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ». – 1425 с.
  3. УДК343.272 Єрмак О. В., Куц В. М. Конфіскація як засіб кримінально-правового регулювання. Монографія / О. В. Єрмак, В. М. Куц. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М. , 2018. – 232 с.
  1. УДК 342.922:343.8(477) Зливко С. В. Діяльність керівника в системі виконання покарань : адміністративно-правові аспекти: монографія. – Чернігів: Десна Поліграф, 2017. – 192 с.